fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


 • עמותת “כולן” והטיול השנתי לקפריסין

  כתבתי את הפוסט הזה ב25.04.2020. פייסבוק הקפיץ לי את זה בזיכרונות של היום עמותת “כולן”- לא בשמי. לא עוד. שידור התחקיר באורלי וגיא על התקיפה הקבוצתית באיה נאפה הוא לא ניצחון שצריך לחגוג אותו. החלמה של הצעירה הבריטית שהותקפה הוא משהו לחגוג, ולצערי נראה שהדרך לשם עוד רחוקה. חגיגות יחסי הציבור של “פעילות פמיניסטיות” מטעם […]


 • נפילתו של הפמיניזם הניאו ליברלי

  הכעס שלי על הפמיניזם הקפיטליסטי. לא על אישה כזאת או אחרת. אני כועסת על מערכת כלכלית שמסחירה הכל ממש, גם את הטראומה. נמאס לי מהתחרות על “צבירת הון טראומה” ושעזרה הדדית נמדדת בשיקולי עלות מול תועלת, ושפמיניזם שצריך להיות משאב נגיש לכל הופך לכוח פוליטי אופורטוניסטי שמטרתו להעצים נשים ממעמד אחד, ולהיבדל. מה רע בעצם […]


 • הפוליטיקה המכובדת של הפמיניזם הניאו- ליברלי

  הפוליטיקה המכובדת של הפמיניזם הניאו- ליברלי

  אייבליזם אייבליזם- גזענות כלפי בעלי מוגבלויות אינה תופעה שיחודית דווקא לפעילות של עמותת כולן . הדרת נשים בעלות מוגבלות היא חלק מהבעיה של הפמיניזם הניאו ליברלי, ביחד עם ההדרה של הטרנסיות ושל עובדות המין. אחד מסממני ההיכר של הפמיניזם הניאו-ליברלי הן עמדות שליליות והדרה כלפי נשים מוחלשות אחרות. זו לא טעות- זו מדיניות. והסיבה שזאת […]


 • המשוגעת מעליית הגג ועמותת כולן

  המשוגעת מעליית הגג ועמותת כולן

  המשוגעת מעליית הגג- הגיבורה של הגל החמישי בפמיניזם השיח סביב פגיעה מינית אינו סובל ומכיל מורכבות. בוויקטימולוגיה- יש קורבן טוב וקורבן רע. קורבן אשם וקורבן חף מפשע. נשים רעות, פרוצות ומופקרות ונשים חסודות ותמימות. ברטה המשוגעת הבנייתה של דמות המשוגעת מעליית הגג כלומר, ברטה, ה”משוגעת” המקורית היא הדמות בספרה של שארלוט ברונטה אשר מגלמת את […]


Tag: #opkulan