fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • כלא אבין בלהבות – מתפתח

    היום בערב, החמישה עשר באוקטובר 2022 הופצו קריאות למחאה מול כלא אבין ברפובליקה האסלמית של איראן. מפגינים וקרובי משפחה של העצורים צעדו לעבר הכלא הידוע לשימצה בכך שמוחזקים בו אסירים פוליטיים רבים , לטענתם הם קיימו צעדה שקטה במחאה על גל המעצרים של מפגינים שאירע לאחרונה וכוחות הביטחון תקפו אותם בגאז מדמיע ובירי נשק חי. […]


Tag: iran