fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • כל מיני דברים

    עדיין לא קראתי את המאמר של אלמוג בהר ועוד ארבעה מחברים על ערבית. אני חושבת בשבילי הערבית היא מעיין של מיים חיים. אני מה שנקרא- היפר מילולית. המילים לא מגלות אותי, אלא מכסות אותי. יש לי כל כך הרבה מילים שאני לא באמת יודעת לתאר מה אני מרגישה. הרבה פעמים אני מדברת לא כדי לתקשר…


Tag: field notes