fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • כך לא נראית מערכת יחסים בדסמית

    תוכנית התחקירים עובדה שידרה תחקיר על קהילה בדסמית שהפכה כר לניצול נשים זה גרם לי להיזכר במערכת יחסים בדסמית אחרונה שתוארה לאחרונה בתקשורת אשר הייתה למעשה התעללות לכל דבר- מערכת היחסים בין אולה קרבצ’נקו לאדיר חבני – שלכאורה כללה התעללות אכזרית של אדיר באולה. בעיני הקשר בין בדסם לבין התעללות בנשים הוא כמו הקשר בין […]


Tag: מיניות מודעת