Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • במדינת הלכה פרק שלישי

    במדינת הלכה פרק שלישי

    פרק שלישי של רומן מדע בדיוני שעלילתו מתרחשת בישראל בעתיד הקרוב


  • במדינת הלכה- פרק חמישי

    במדינת הלכה- פרק חמישי

    במדינת הלכה פרק רביעי החשש הגדול שלי היה בדיקות די אן איי במחסומים. כלומר, שיבקשו ממני ומן הילד לפתוח את הפה, יקחו דגימה ויראו שאין קשר ביולוגי ביננו והסיפור שמכרתי להם מצוץ מן האצבע, הוא לא הילד שלי. למה שלא יעשו את זה בעצם? אני חושבת , אני כמעט בטוחה שאין עוד אף ערבי באוטובוס […]


Tag: דיסטופיה עברית