Trauma & recovery

טראומה והחלמה דרך יצירה

אפרת גיל, חברה יקרה, זכרונה לברכה-2005 -1983

Efrat Gil אפי גיל אפרת גיל
Efrat Gil 14.04.1983-24.01.2005

Alone I sit & I remember my dead friends

לבד ישבתי ונזכרתי

תוכנית ההתנתקות- 2005 וויקיפדיה

Trauma & Society

what happened during those years?

background

בהשראת הספר “טראומה והחלמה”

של ג’ודית הרמאן,

Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror

בספר המאלף טראומה והחלמה משלבת ג׳ודית לואיס הרמן את שני תחומי הכשרתה וניסיונה הנרחבים

— הוראה ומחקר בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הארוורד; וטיפול קליני בנפגעי אלימות.

במוקדו של החיבור עומדת הטענה הייחודית

כי המטפל המבקש להחיש את החלמתם של מטופליו נדרש להתנער מן הגישה המסורתית, המחייבת אותו לניטרליות מוסרית.

החלמתם של נפגעי טראומה ושילובם מחדש בחברתם הקרובה ובזו הרחוקה יושגו לא בקתרזיס חד ומהיר

אלא בתהליך ארוך ומתמשך שראשיתו בהבנה מעמיקה ויסודית של הניסיון הטראומטי

והדינמיקה הטיפולית המביאה להחלמתם של נפגעי אלימות.

כדי להעמיק בהבנת מהותה של הפגיעה הקשה הכרוכה בניסיון הטראומטי,

המחברת נסמכת על ידיעותיהם של ותיקי קרבות, של השורדים ממחנות ריכוז,

של קרבנות של פשעי אלימות, של נשים וילדים מוכים,

של בני ערובה, של שבויי מלחמה ושל נפגעי אונס

ויוצאת מסיפורים אישיים אלה כדי להקיש על מידת הפגיעה,

רגשות האשם והבושה המנתקים באלימות את נפגע הטראומה מסביבתו ומעצמו.

טענותיה ומחקרה של ג׳ודית לואיס הרמן מתועדים ומבוססים להפליא,

אך אינם פוגעים במסר האנושי העמוק שהיא מבקשת להעביר לקוראיה.

טראומה והחלמה

 הוא ספר חיוני וחשוב בעידן של התרחבות ממדיה של הפשיעה האלימה

והתגברות המודעות למהותו של הניסיון הטראומטי. .

מבצע עופרת יצוקה

רצח רוז פיזם

(PDF) Traumatized societies – ResearchGate

טראומה מורכבת (Complex Trauma)

טראומה מורכבת

(Complex Trauma) מוגדרת כמצב שבו הנפגע סובל לאורך שנים רבות

מתסמינים שהתפתחו עקב חשיפה לאירוע יחידני

אשר העיר ו/או חבר לטראומות קודמות כגון התעללות בילדות;

או עקב חשיפה לאירוע יחידני אך ממושך ורב עוצמה כגון שבי

(הרמן, 1992; Schottenbauer, Glass, Arnkoff, & Gray, 2008).

לנפגעי טראומה מורכבת

מיוחסים קשיי תפקוד חברתיים ובין־אישיים

, המשפיעים על התפקוד המקצועי, המשפחתי והזוגי,

והיא מלווה בהפרעות נוספות כגון דיכאון

. טראומה מורכבת נחשבת קשה לטיפול

ולכן נהוג לטפל בה בשיטות טיפול מגוונות,

לרבות פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית

(Kudler, 2011). שיטות הטיפול הפסיכודינמיות לנפגעי פוסט טראומה

מבוססות על הרעיונות של הורוביץ

(Horowitz, 1973), ווילסון ולינדי

(Wilson & Lindy, 1994), קרופניק

(Krupnick, 2002) והרמן (1992),

והן נחשבות ליעילות בשיפור התסמינים

(Leichsenring & Klein, 2014).