fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • עיצות וטיפים לכתיבת סקירה ספרותית

    אם אתם סטודנטים באוניברסיטה כלשהי- כנראה שתקבלו מטלה- כתיבת עבודת סמינר ותצטרכו עם להתמודד עם כתיבת סקירה ספרותית כיצד עושים זאת? הינה העיצות והטיפים שלי א. אם אתם יודעים מהם המשתנים אותם תרצו לתאר- אני ממליצה תמיד להתחיל מטבלת אקסל עבור המאמרים . 5 מאמרים לכל משתנה ו5 מאמרים שעוסקים בקשר בין המשתנים במידה וקיימים […]


Category: סיוע בכתיבת עבודה סמינריונית