fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • ראיון איכותני- להיות עמיתים גלובליים

    ראיון איכותני ככלי לסיוע הומניטרי אני רוצה להודות לך מקרב לב על הכלים אשר רכשתי בקורס. אלה כלים שכמובן אשתמש בהם במחקר עתידי  אבל לדעתי זה לא חשוב רק במחקר אלא כלים שהם טובים מאוד גם לפעילים חברתיים . קצרה ידינו מלהתערב ולהושיע- אבל סיוע של הקשבה ברשת למי שעוברים חוויות קשות ודיכוי הוא חשוב מאוד.…


ראיון איכותני- להיות עמיתים גלובליים

ראיון איכותני ככלי לסיוע הומניטרי

אני רוצה להודות לך מקרב לב על הכלים אשר רכשתי בקורס.

אלה כלים שכמובן אשתמש בהם במחקר עתידי 

אבל לדעתי זה לא חשוב רק במחקר

אלא כלים שהם טובים מאוד גם לפעילים חברתיים

. קצרה ידינו מלהתערב ולהושיע-

אבל סיוע של הקשבה ברשת למי שעוברים חוויות קשות ודיכוי הוא חשוב מאוד.

בעיני בכלל לא חשוב לי הקרדיט האקדמי, האם אפרסם ומה אפרסם.

באמת שזה משני בעיני. 

מה שחשוב לי יותר זה לקבל את הכלים להקשיב טוב יותר.

באופן אישי אני בכלל לא מצטיינת בהקשבה. 

אבל בעזרת הידע והכלים שרכשתי בקורס שיטות מחקר איכותניות

אני מרגישה

 כי יכולת ההקשבה שלי מאוד השתפרה 

– גם אם לא בהכרח בכל החיים אלא מה שמרגישה כי נלמד זה 

איך להפנות קשב מרוכז במשך שעה וחצי.

על כל פנים, אני יכולה לומר  כי שעה וחצי של הקשבה פעילה לסיפורים

 שבאים משם דורשת הרבה מאוד מאוד מאוד רגשית וזאת חוויה מטלטלת.

שכמובן דורשת גם הרבה מאוד מאוד רפלקסיה והתייעצות.

אני מצרפת כתבה שהתפרסמה היום על

מצבם הקשה של אנשי אקדמיה באיראן.

בן השיח שלי עוסק במדע

הסברתי לו בצורה הכי ברורה שאפשר איפה והיכן אני עומדת.

מדובר באדם שפרסם בעצמו מחקרים אקדמיים בכתבי עת

, הבהרתי לו שאני עדיין לא קיבלתי אישור לכתוב שום דבר 

מבחינתי אני לא אכתוב כלום לפני שאגיש הצעה לוועדת האתיקה

פסילה מוקדמת   להליך שנקרא pre-ruling

לחוקרים מישראל יש יתרון משמעותי בקרב איראנים מתנגדי השלטון

כי ישראל היא סמל להתנגדות לשלטון – ולכן כשהם שומעים שחוקר מגיע מישראל

הם מתלהבים. או בכלל- מכל אפשרות לספר את הסיפור שלהם למי שרק אפשר.

אנשים שנמצאים במצוקה קשה מן הסתם יש להם מוטיבציה עזה להתראיין כי הם רוצים להיות באור הזרקורים,

הם רוצים תשומת לב מהתקשורת, לפעמים יש פנטזיה שעם ההקשבה תבוא ההצלה.

אני חושבת שאי אפשר להפריד בין הידע התיאורטי בדיסצפלינה לבין המציאות הדינמית

בעולם משתנה שלעיתים דורשת מאיתנו לפעול כדי לפנות מקום לזולת להישמע ולהתקיים.

מבחינת בן השיח שלי הייתה לו חוויה טובה-

וסיכמנו שאני אנסה לבקש אישור להמשיך לקיים ראיונות כאלה. הוא סיפר על חלומות ושאיפות שיש לו

‘Geniuses’ Versus the Guns: A Campus Crackdown Shocks Iran

Farnaz Fassihi Oct. 6, 2022 The New York Times

Fluehr-Lobban, C. (2008). Collaborative anthropology as twenty-first-century ethical anthropology. Collaborative anthropologies1(1), 175-182.

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: