fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • להגנתה של נחמה תאנה- חלק שלישית

    נחמה תאנה ואני שתינו מאותו הכפר- כלומר, בעלות שורשים בציונות הדתית. שתינו גם מתמודדות עם מורכבות נפשית, כל אחת בדרכה שלה ולכן יש לי רצון עז להגן עליה מפני צהלות השמחה לאיד וכינויי הגנאי של אנשי ישיבת הר המור אשר מכונים גם – טאו בוטים הציונות הדתית היא חברה שבטית. צאן קודשים. קשה מלכתחילה להיות […]


להגנתה של נחמה תאנה- חלק שלישית

נחמה תאנה ואני שתינו מאותו הכפר- כלומר, בעלות שורשים בציונות הדתית.

שתינו גם מתמודדות עם מורכבות נפשית, כל אחת בדרכה שלה ולכן יש לי רצון עז להגן עליה מפני צהלות השמחה לאיד וכינויי הגנאי של אנשי ישיבת הר המור אשר מכונים גם – טאו בוטים

הציונות הדתית היא חברה שבטית. צאן קודשים. קשה מלכתחילה להיות כבשה שחורה בעדר הנבחר.

קבלה והכלה של השונה והחריג – זה אידיאל שיש לשאוף אליו, נושא ל”פעולה” בתנועת בני עקיבא

בפועל- האלימות של אנשי הציונות הדתית מופנית לא רק החוצה אל עבר מיעוטים- אלא גם כלפי פנימה

זוהי אלימות כבושה סמויה של חרמות ונידויים שקטים לגמרי.

והחיים תחת משטר כזה – שהאידאולוגיה שלו קצונית ומלאת שנאה הם לא פחות מאשר שבי פסיכולוגי ורוחני עבור חלק מן הנשים החוזרות בשאלה- אשר מתארות את הציונות הדתית ממש בתור כת.

האידאולוגיה המשיחית של הציונות הדתית לא בריאה בלשון המעטה והיא רוויה בגזענות,

עליונות וכוחנות אלימה בשם השאיפה להביא את הגאולה או לפחות לקרב אותה בשביל כל עם ישראל

הרבה נשים מהציונות הדתית תמכו בנחמה תאנה והאמינו לה

ורצו לשמוע אותה וזה לא השתנה גם אחרי הסרטון שעלה

אני מאמינה לנחמה תאנה שבאמת ובתמים היא נפגעה מהרב טאו בחוויה שלה,

אלא שאני לא מאמינה שניתן להרשיע את הרב טאו על סמך העדות שלה בלבד

ואני לא מתיימרת לדעת ולהבין מה היה טיב אותה פגיעה והאם הדברים אכן קרוב במציאות כפי שהם מספרת או שהנפש מדברת בשפת צופן וסוד

יש פער גדול בין השאלה האם ראויה היא נחמה תאנה להישמע מתוך חמלה ואמון

לבין האם על סמך הדברים שאמרה ניתן להגיש כתב אישום ולהרשיע את הרב טאו.

על כל פנים – צהלות השמחה המרושעות שעולות מישיבת הר המור חושפות מעט מן היחס ששמור לנשים מתמודדות נפש בציונות הדתית- יחס מלא שינאה וגזענות.

מידת עמלק בעיני לזנב בנחשלים.מה גם שצהלות השמחה של הטאו-בוטים נובעות לדעתי מבורות ולא רק מרשעות

החובה לרדת לחקר הדין ביושר ובאמת מחייבת אותנו להבין שאי אפשר לחרוץ דין וגורל על סמך סרטון שהעלתה נחמה תאנה.

אי אפשר גם להרשיע את הרב טאו על סמך הסרטון הזה. יכולים להיות הסברים ופרשנויות שונות

ייתכן שהדברים שנאמרו נאמרו מתוך סערת רגשות חולפת וברגע של חוסר ישוב דעת, ואפשר גם שיש בהם מן האמת במובן הסמלי, האלגורי, שהם מבטאים זעקה של אישה שנפגעה כל כך שרואה בפוגע שלה כוח של רוע שמעל להגיון ולאנושיות, כפי שנשים נפגעות מדמות לעיתים את פוגעיהן

חשוב גם לזכור שעצם היות אישה מתמודדת נפש לא מותיר את דמה ומוזיל את חייה להיפך, עלינו כחברה מוטלת האחריות להגן על נשים בסיכון מפני ניצול ופגיעה, לא ללעוג להן לבייש אותן ולהותיר את דמן

צהלות השמחה של אנשי הציונות הדתית ממלאות אותי שמחה שאת העדר הקדוש הזה אני עזבתי

עזיבת הציונות הדתית

Religious trauma syndrome. (2022, October 12). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_trauma_syndrome

בגלל הדתל”שים: הציונות הדתית לא מצליחה לגדול

הציונות הדתית תמונת אילוסטרציה

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: