fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • – המשך להגנתה של נחמה תאנה

    חכו רגע עם סגירת התיק של הרב טאו ולפני שמגיבים לסרטון שהעלתה נחמה תאנה אל תאבחנו את נחמה תאנה על סמך סרטון שהעלתה לרשת החברתית . תופעות דיסוציטיביות תוארו בהרחבה בספרות המחקר. הקשרים בין טראומה מינית בילדות המוקדמת , דיסוציאציה ופסיכוזה נחקרים מזה שנים. התופעה של ראיית “חזיונות” של שדים ורוחות מאפיינת למרבה הצער גם […]


– המשך להגנתה של נחמה תאנה

חכו רגע עם סגירת התיק של הרב טאו ולפני שמגיבים לסרטון שהעלתה נחמה תאנה

אל תאבחנו את נחמה תאנה על סמך סרטון שהעלתה לרשת החברתית .

תופעות דיסוציטיביות תוארו בהרחבה בספרות המחקר.

הקשרים בין טראומה מינית בילדות המוקדמת , דיסוציאציה ופסיכוזה

נחקרים מזה שנים.

התופעה של ראיית “חזיונות” של שדים ורוחות מאפיינת למרבה הצער גם מצבי תודעה שמחוץ למציאות,

אבל גם שורדים של פגיעה מינית מוקדמת מאוד .

העבודה עם מטופלים שרואים חזיונות מסוג זה היא סביב זיהוי החוויה הטראומטית שסביבה נוצרים חזיונות אילו.

התופעה שבה קורבן מזהה את התוקף שלו כ”שד” או “נאצי”

לא יחודית לנחמה תאנה חלילה.היא מתוארת היטב בספרות ובנוהל מקורות בתגובות.

בבקשה תקראו לפני שאתם ממהרים להגיב באופן פופוליסטי

הכוונה שלי חלילה היא לא לאבחן את נחמה תאנה על סמך סרטון שהעלתה אלא להצביע על כך שלסרטון ולתוכן יש הסברים אפשריים שונים- ואפילו אם היו המקרטגים צודקים- למרבה הצער נשים המאובחנות עם הפרעות פסיכוטיות הן פגיעות במיוחד ועצם היותה של אישה במצב פסיכוטי לא אומר למרבה הצער שהיא לא יכולה להיפגע או להיאנס להיפך- זו אישה שנמצאת במצב סיכון פגיע ומוטלת עלינו אחריות חברתית לשמור עליה הרבה דווקא בשל כך

פגיעה מינית בילדות המוקדמת יש לה ביטויים רבים וייתכן שמי שפוגע מינית בילדים הוא באמת סוג של שד ומפלצת נאצית ולא אנושית, אני יכולה להבין את התחושה ולהזדהות איתה ועל כל פנים איך בכך כדי לפסול את עדותהשל נחמה תאנה מן היסוד מה גם שיש מתלוננות נוספות-

המציאות מאחורי הפגיעה בבוחן המציאות- אתר פסיכולוגיה עברית- מאת שחר דואק

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V. & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258.

Hill, S., & Goodwin, J. R. (1993). Demonic possession as a consequence of childhood trauma. The Journal of Psychohistory, 20(4), 399–411.

Steel, C. (2015). Hallucinations as a trauma-based memory: Implications for psychological interventions. Frontiers in Psychology, 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01262

הפרעה פוסט טראומטית ופסיכוזה- תקציר כנס במכללת תל חי 2019

טראומה ודיסוציאציה בקרב אנשים שמקבלים שירותי שיקום בישראל- יספר”א האגודה הישראלית לטיפול בפסיכוזה

תמיכה ב נחמה תאנה

Published by

One response to “– המשך להגנתה של נחמה תאנה”

  1. […] – המשך להגנתה של נחמה תאנהנלחמים על הבית- בית אמיתירופאים ואחיות פלסטינים חמודיםהכללותכך לא נראית מערכת יחסים בדסמית […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: