fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • כך לא נראית מערכת יחסים בדסמית

    תוכנית התחקירים עובדה שידרה תחקיר על קהילה בדסמית שהפכה כר לניצול נשים זה גרם לי להיזכר במערכת יחסים בדסמית אחרונה שתוארה לאחרונה בתקשורת אשר הייתה למעשה התעללות לכל דבר- מערכת היחסים בין אולה קרבצ’נקו לאדיר חבני – שלכאורה כללה התעללות אכזרית של אדיר באולה. בעיני הקשר בין בדסם לבין התעללות בנשים הוא כמו הקשר בין […]


כך לא נראית מערכת יחסים בדסמית

תוכנית התחקירים עובדה שידרה תחקיר על קהילה בדסמית שהפכה כר לניצול נשים

זה גרם לי להיזכר במערכת יחסים בדסמית אחרונה שתוארה לאחרונה בתקשורת אשר הייתה למעשה התעללות לכל דבר- מערכת היחסים בין אולה קרבצ’נקו לאדיר חבני – שלכאורה כללה התעללות אכזרית של אדיר באולה.

בעיני הקשר בין בדסם לבין התעללות בנשים הוא כמו הקשר בין יהדות להתעללות בנשים

היכן שיש מבני כוח דכאניים יש ניצול ואנשים משתמשים בכסות אידאולוגית כדי לפגוע בנשים, לנצל ולהשפיל אותם

ראו לדוגמה את פרשת הרב טאו והמתלוננת נגדו נחמה תאנה לכאורה

הכוח מאפשר לבעליו לכפות את הרצון שלו למרות התנגדות

וככל שיש יש יותר כוח הביטויים שלו הופכים להיות סמויים וחמקמקים יותר- כוח מוטמע בגוף והוא משועתק באינטראקציות בין פרטים

היכן שיש פערים היררכיים ביחסי כוחות הפערים האלה מובנים והופכים כפייה ישירה לכפייה סמויה – כך טען פוקו

על האידאולוגיה כמכשיר של שליטה כותב אלתוסר- 20202

Althusser, L. (2020). On ideology. Verso Books.Althusser, L. (2020). On ideology.

Verso Books.

איך מערכת יחסים בדסמית צריכה להיראות ולהישמע- לדעתי

בדסמית אהבה ואנארכיה

בעיני מערכת יחסים בדסמית צריכה להיראות ולהישמע כמו שצייצנית הטוויטר

“אהבה ואנארכיה” מתארת אותה

מתוך שאיפה לחתור ולפרק את מבני הכוח הקיימים ולא לשעתק אותם

מתוך מודעות אל מבני הכוח מתעורר הרצון לפרק אותם

וזה הדבר שאמור להתפרק במערכת יחסים בדסמית

– לא הנפש של מי שמעורבת בה

כאשר אני הייתי במערכת יחסים בדסמית לא הרגשתי דבר מלבד הכרת תודה

אני מבינה מדוע מערכות יחסים בדסמיות מושכות נשים- מערכת יחסים בדסמית במיטבה היא ריפוי וטיפול.

היא יכולה אפילו להיות מעשה של מרי אזרחי והתנגדות לדיכוי – הלוא האישי הוא הפוליטי

בשל תופעת כבילת טראומה-

דווקא נשים נפגעות טראומה עלולות להימשך למערכות יחסים בדסמיות ולשחזר פגיעות מהעבר ולכן האחריות מוטלת

על הצד השולט במערכת היחסים לא לפגוע ולנצל אדם שהוא פגוע ומנוצל ממילא

Reid, J., Haskell, R., Dillahunt-Aspillaga, C., & Thor, J. (2013). Trauma bonding and interpersonal violence. Psychology of trauma

Casassa, K., Knight, L., & Mengo, C. (2021). Trauma bonding perspectives from service providers and survivors of sex trafficking: A scoping review. Trauma, violence, & abuse, 1524838020985542..

הערה על אלתוסר

ציטטתי את אלתוסרי.

אז נילי ג. הגיבה לי: את יודעת שהוא רצח את אישתו?

לא, לא ידעתי. אלתוסר רחוק מלהיות ההוגה החביב עלי-

אישית אני מתחברת יותר לבורדייה (כמובן) ואחריו לגרמאשי ופוקו…

מסתבר שבשנת 1980אלותסר חנק למוות את אישתו-

הסוציולוגית מרי ריטמן והוכרז כלא כשיר לעמוד לדין. הוא אושפז בבית חולים פסיכיאטרי.

אני רק רציתי להתייחס לקשר בין אידאולוגיה וכוח,

אבל בסופו של דבר, אי אפשר להפריד בין ההוגה לבין ההגות.

בסופו של דבר- אלתוסר פעל בכוחנות, באלימות, תוך שהוא מנצל את היתרון המולד שהפאטריארכיה העניקה לו – ועשה את המעשה הכוחני של הפאטריארכיה

שבמהות שלו חיוני להמשך קיומה: גברים לא צריכים לרצוח הרבה נשים כדי לשלוט בהן.

מספיק לרצוח כמה אחדות וכל השאר כבר ידעו להיזהר ולהישמר

מפני המטורף הפסיכופת שאורב להן מכל פינה.

#האישי_הוא_הפוליטי

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: