fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • ניקיון כסטריאוטיפ עדתי

    כל חיי בזתי לאנשים שמכורים ל ניקיון. תמיד חשבתי שאנשים שעסוקים כל הזמן ב ניקיון של הבית הם פרימיטיביים . לנקות כל היום זה עיסוק של אנשים שטחיים וחומרניים. – השיא היה כאשר צפיתי בפרק של “בואו לאכול איתי” עונת הזוגות בגוש דן ובה הופיעה ימית – אישה ממוצא מזרחי שמכורה לניקיון . ימית התוודתה […]


ניקיון כסטריאוטיפ עדתי

כל חיי בזתי לאנשים שמכורים ל ניקיון.

תמיד חשבתי שאנשים שעסוקים כל הזמן ב ניקיון של הבית הם פרימיטיביים .

לנקות כל היום זה עיסוק של אנשים שטחיים וחומרניים.

– השיא היה כאשר צפיתי בפרק של “בואו לאכול איתי” עונת הזוגות בגוש דן

ובה הופיעה ימית

– אישה ממוצא מזרחי שמכורה לניקיון

. ימית התוודתה מול המצלמה- היא מרגישה מצוקה כשיש ריחות לא טובים מסביבה.

(הוידוי של ימית בתגובות)

בהמשך שלחו אותה לאכול דווקא בבית לא הגייני ולא סטרילי בעליל

והמצלמה תיעדה כל רגע של מצוקה וסבל שלה

גם אני הרגשתי ממש טוב עם עצמי כשצפיתי בה.

אני אישה אשכנזית מתורבת, אינטלקטואלית שעוסקת בהגות ברומו של עולם

לא אישה פרימיטיבית מזרחית שכל היום מכבסת ותולה.

רצה הגורל- ונעשיתי רגישה לריחות. על אשר אטפתי- אטיפון בי.

גם אני כרגע נכנסת למצוקה נפשית כשאין ריח ניקיון סביבי.

גם אני ממש נלחצת כשלא נקי.

ניקיון הוא פרקטיקה עמוקה, שקשורה במושגים של טוהר ושל סכנה.

הרבה פרקטיקות רוחניות מחייבות שמירה על ניקיון וסביבה נקייה.

יש גם הרבה מצבים רפואיים אשר מחייבים ניקיון.

אלוהים שם אותי בדיוק במצב של האישה שלעגתי לה והתנשאתי עליה.

ונכון שדיברתי עכשיו על סטריאוטיפ גזעני ממש- אבל לא אני המצאתי אותו.

הוא פשוט פרט על רגש עממי.

בתמונה- הזוג ארתור וג’ול שראוי לביוש בגין #ברבריות_מערבית

בסידרה-ימית חובבת הניקיון מוצאת למרבה הזוועה שערה של כלב במנה ולא מצליחה להמשיך לאכול.

ג’ול במקום להתנצל- מקללת אותה.

ובכל זאת ג’ול מוצגת בסידרה בתור האישה המערבית המגניבה ורחבת האופקים והמגניבה, בעוד האישה הרגישה שנפגעה ממנה היא מזרחית פרימיטיבית צרת אופקים.

כך ידידי נבנים סטריאוטיפים גזעניים.

ימית וישראל בואו לאכול איתי עונת הזוגות  גוש דן ניקיון

קריאה נוספת

סיקורל, ע. (2011).

Clean Karaites: The uses of cleaning as means for the construction of a segregated identity/

קראות נקייה: השימוש ב ניקיון ככלי להצהרת נבדלות זהותית. סוגיות חברתיות בישראל,

62-79.

טוהר וסכנה. (2022, November 26). In Wikipedia.

בואו לאכול איתי – עונה ארבע קישור לצפייה ישירה

הוידוי של ימית מבואו לאכול איתי עונת הזוגות גוש דן- ניקיון זאת אכפתיות, ניקיון פדנטיות

ברנשטיין, ד. (1987). Trends in the Development and Organization of Cleaning Work in Israel/המשרתת, העוזרת, ועובדת הניקיון: התפתחויות בעבודת הניקיון בחברה הישראלית. מגמות, 7-20.

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: