fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • מדינת הלכה פרק שישי

    עצרתי את הנשימה שלי כי מי שעלו לאוטובוס לא היו חיילים. וזה לא היה מחסום של הצבא. זה היה מחסום מיליצייה של האחים היהודים. והאנשים שעלו לאוטובוס היו רחוקים מאוד מלהיראות כמו צבא מסודר. הם נעשו פראיים כתוצאה משנים של ישיבה בהרים וצריכה של חומרים פסיכואקטיביים ונחשבו מסוכנים הרבה יותר מאנשי הצבא. לצבא עדיין היו […]


מדינת הלכה פרק שישי

עצרתי את הנשימה שלי כי מי שעלו לאוטובוס לא היו חיילים. וזה לא היה מחסום של הצבא. זה היה מחסום מיליצייה של האחים היהודים. והאנשים שעלו לאוטובוס היו רחוקים מאוד מלהיראות כמו צבא מסודר. הם נעשו פראיים כתוצאה משנים של ישיבה בהרים וצריכה של חומרים פסיכואקטיביים ונחשבו מסוכנים הרבה יותר מאנשי הצבא.

לצבא עדיין היו חוקים וקודים מוסריים מסויימים, המיליציות החמושות של האחים היהודים מעבר לחומה היו שלוחות רסן. הם גרו מעבר לחומה במובלעות שהקימו מכספם, מאחורי גדרות חשמל ומצלמות ורובים ואמצעים להגן על עצמם ולתקוף. הם אפילו לא ראו עצמם כפופים לחוקים של מדינת ההלכה ולסמכות של הסנהדרין החדשה- הם עשו מה שבא להם .

אלה היו החמושים שעלו לאוטובוס- גברים מזוקנים, עם מבט אכזרי בעיניים סרקו את המושבים

ייתכן דווקא שמעז יצא מתוק- ואולי יש מזל שהמחסום שנפלנו עליו שייך לאחים היהודים- הם לא יכולים לבדוק רוק ואני יכולה לנסות למכור להם את הסיפור על הילד ואפילו אם הם יקחו אותו לישיבה של צעירים זה עדיין עדיף מאשר למות מרעב מאחורי החומה.

הילד שישב לידי התכווץ בפחד מולם. אנשי המיליציות שגרו מעבר לחומה נהגו לפשוט על כפרים בסביבה ולהפיל את חיתתם בארץ חסרת חוק וסדר. הם השאירו אחריהם אדמה חרוכה, גופות חרוכות. הילד הזה – מי יודע מה הוא עבר אותם ואיך נראו החיים שלו מעבר לחומת ההפרדה. מעבר לחומת ההפרדה זה לא מקום לגדל בו ילדים – המעטים שנולדים איכשהו הרבה פעמים לא שורדים וחלק גדול נולדים נכים כתוצאה מהזיהום הסביבתי שמכלה את העולם כולו

חלק נדבקים במחלות זיהומיות- אין מיים, אין אמצעי חיטוי, הביוב מציף את הרחובות הצרים ואין איפה לשטוף ידיים

יש גם הרבה תסמונות והפרעות וחריגיות גנטיות ויצורים מעוותים שעדיף להם שלא נולדו

מעבר לגדר כמובן אסור להפיל גם את הדפקטים שהולכים ומתרבים, אבל גם ההלכה לא אוסרת להזניח דפקטים למוות ומעבר לחומה זה אפילו נפוץ ושכיח

הילד שהביט בי במבט מפוחד לא היה דפקט בשום צורה. למרות שהוא לא הוציא הגה מהפה, אור הדעת זרח מעיניו

בתור ילד כזה בוודאי היה יקר להוריו שגידלו אותו לתפארת עד הגיל המופלג של שמונה או עשר

הם בטח התקשו להיפרד מהילד שלהם- מעניין מה גרם להם לעשות זאת- מה הסיפור שלו

מדינת הלכה פרק שישי אילוסטרציה

מדינת הלכה- פרק שני

מדינת הלכה בדרך המשימה שלנו להיאבק

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: