fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • תיאוריות חברתיות

    בתחושה שלי, אני צריכה את התיאוריות החברתיות יותר מאנשים אחרים. ברמה האישית, בשבילי, להבין למה ואיך נפגעתי, וזה שאילו מבני כוח דכאניים שפועלים כנגד כולנו – לא עלי אישי. זה מאוד אישי להבין שדיכוי הוא לא אישי, לא עונש על אופי גרוע או התנהגות שלילית. ואלמלא היו לי התיאוריות הייתי הולכת לאיבוד בתוך עולם שמלא […]


תיאוריות חברתיות

בתחושה שלי, אני צריכה את התיאוריות החברתיות יותר מאנשים אחרים. ברמה האישית, בשבילי, להבין למה ואיך נפגעתי, וזה שאילו מבני כוח דכאניים שפועלים כנגד כולנו – לא עלי אישי.

זה מאוד אישי להבין שדיכוי הוא לא אישי, לא עונש על אופי גרוע או התנהגות שלילית. ואלמלא היו לי התיאוריות הייתי הולכת לאיבוד בתוך עולם שמלא באכזריות ורוע ונטול הגיון.

לנסות לעשות רציונליזציה של רוע זה פרוייקט אינטלקטואלי שנועד מראש לכישלון.

כי במהות שלו, רוע הוא נטול הגיון (לדעתי). אני מתישה את עצמי,

בפרוייקט הזה לפעמים וגם חופרת עליו לא מעט.

אבל מבחינתי, לנסות להבין מה קרה, איך ולמה זאת ההישרדות עצמה.

גם אם הכישלון ידוע מראש.

את האמת?

זאת יהירות של ממש לחשוב שאני היחידה שמתעסקת במדעי החברה מהסיבה הזאת.

אני חושבת שכמעט כל אחד מאיתנו נושא עימו איזה כאב שמנסים להבין.

מדעי החברה נותנים כלי מסויים, להסביר , חלק, לא הכל. אבל גם אם החלק הוא חמישה אחוז בלבד, בשבילי זה המון.

קריסת ההקשר הטיפולי

אחד הדברים אותם מנסות תיאוריות חברתיות להסביר – היחס בין הפרטי והאישי , האינטימי לבין מה שפומבי, ציבורי ופוליטי. טיפול נפשי נחשב אולי לאחד המרחבים הפיזיים האינטימיים ביותר, מקביל בקדושה שלו לתא הוידויים של הכומר. מרחב סטרילי והגייני שבין המטפל למטופל. חלק מהתוצאה של קריסת ההקשרים המאפיינת את העידן הדיגיטלי הוא שהטיפול הנפשי מפסיק להיות תהליך אישי שבין האדם לעצמו בתיווך המטפל והמרחב הטיפולי נפרץ ומזוהם משום שיש מטפלים הנוהגים לכתוב תיאורי מקרה ולפרסם אותם במרשתת וגם המטופלים עצמם שוברים שתיקה וכותבים בקורות על המטפלים שלהם כאילו היו מותגים ועל הטיפול הנפשי בתור מוצר. המטופל הפך להיות צרכן ויחסי הכוחות בחדר הטיפול משתנים כי הדברים שנאמרים עלול לצאת מחדר הטיפולים ולמצוא את עצמם באוויר העולם, במקומות שלא המטפל ולא המטופל כיוונו אליהם. החיסיון הרפואי המקודש והפרטיות של המטופל נמצאים בסכנה, כמו גם שמו הטוב של המטפל.

במרחב הוירטואלי, אין לי גוף. וכמו שיש פיצול בין הגוף לנפש, יש פיצול גם בין דיגיטלי לממשי , בין חומר לרוח. הבריחה לעולם הרוח היא הימלטות מכאב הגוף והטראומה. להיות בלי גוף, זה מאפשר יתרונות שונים. אבל גם מעמיק תהליכים דיסוציאטיביים.

Marwick, A. E., & boyd, D. (2010). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society. https://doi.org/10.1177/1461444810365313

Published by

2 responses to “תיאוריות חברתיות”

  1. […] תיאוריות חברתיותהגורמים המרובים להיווצרות תסמונת פוסט טראומה מורכבתהעיתונאי ישראל פריי נעצר- דיווחמסי מאחד את העולםאיך משמש “שיחה מקומית” מכשיר אשר מעמיק את האפרטהייד הדיגיטלי? […]

  2. […] אישה אשכנזית מתורבת, אינטלקטואלית שעוסקת בהגות ברומו של עולם […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: