fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • מות ה-מטפל

    אחד הסעיפים בהסכמים הקואליציוניים המתהווים לממשלה הבאה עלול לאפשר לאנשים ללא הסמכה והכשרה לעסוק במקצועות הטיפול הכוונה היא לאנשים שמפרסמים את עצמם לא אחת כתראפיסטים, לאחר שסיימו בסך הכל קורס במכללת שקרכלשהו שלא מוכר על ידי אף מוסד והם כבר מתחזקים קליניקות לתפארת ומתפארים ביכולת ריפוי של טראומות והסרת שריונות רגשיים. זה מסעיר אותי ומרגיז […]


מות ה-מטפל

אחד הסעיפים בהסכמים הקואליציוניים המתהווים לממשלה הבאה עלול לאפשר לאנשים ללא הסמכה והכשרה לעסוק במקצועות הטיפול

הכוונה היא לאנשים שמפרסמים את עצמם לא אחת כתראפיסטים, לאחר שסיימו בסך הכל קורס במכללת שקרכלשהו שלא מוכר על ידי אף מוסד והם כבר מתחזקים קליניקות לתפארת ומתפארים ביכולת ריפוי של טראומות והסרת שריונות רגשיים.

זה מסעיר אותי ומרגיז אותי ומתחשק לקרוע את המסווה ולחשוף את השקרים של רופאי האליל האלה. וזה משהו שהוא מאוד אישי שלי.

יש המשווים את הפסיכולוגיה לתורת מיסטית בערבית, ואכן יש יסוד מיסטי בתהליך הטיפולי.

לא אלוהים מתגלה אל האדם בטיפול, אלא הטיפול במיטבו הוא תהליך התגלות של האדם בפני עצמו,

ובשיאו, אפילו התחברות של האדם אל האלוהי שבו.

הפסיכולוגיה מקדשת את האינדיבידואל, את האישי.

בגלל זה- כאשר אנשים שאינם מטפלים מציגים את עצמם בתור שכאלה זה כואב

לא רק בגלל הנזק הממשי שנגרם למטופלים ולמטפלים כאחד, אלא משום שיש בזה משום חילול קודש.

חילול קודש שמאפיין את משבר הסמכויות האפיסטמיות, מות המומחיות.

מצד שני- יש סיבות טובות ומצוינות לרצות שהמדינה לא תתערב

בטיפול הנפשי של אנשים בשום צורה שהיא, לא לטוב ולא לרע

. אסור שהמדינה תהפוך להיות “משטרת השפיות” ואי אפשר לכפות על אנשים טיפול נפשי אורתודוכסי,

זכותם של אנשים לכפור באמיתות המדעיות של הפסיכולוגיה ובסמכות ה-מטפל .

לא כדאי שאנשים יגיעו למצב שבו הם בוחרים טיפול לפי מה שהמדינה מתירה ולא על פי רצונם החופשי, אנשים צריכים ללמוד ולהשכיל בכל צורות הטיפול הקיימות ולבחור את מה שהכי מיטיב איתם.

וטיפול נפשי הוא בכל זאת דבר אישי.

אני חושבת שאלי זה מדבר, כי אני דתייה לשעבר, חוקים ומסגרות וריטואלים ממלאים את החסר בנפשי, אבל יש אנשים שטיפול בשיחות ודיבור וחפירות זה פחות הנישה שלהם. וגם להם צריכה להיות אפשרות להיעזר.

אורן, ד’ (3 באפריל 2014). הפסיכותרפיה בישראל: על תהליך הרחבת הקריטריונים של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה כמייצג שינוי. פסיכולוגיה עברית.

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3116

הגדרת מטפל על פי החוק

מיינדשיפט מציעה “טיפול ללא מטפל”

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: