fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • חוסן נפשי כפריבילגיה

    כשרע לי וכשאני עצובה אני מונה את הפריבילגיות שליאת המשאבים שיש לי , לאו דווקא המשאבים החומריים יש לי את השפה שלי שעומדת לרשותי – את האמת, עומדות לרשותי שלוש שפות אני יודעת להשתמש בשפה גבוהה וגם בשפה נמוכה, לבטא את הרגשות והמחשבות שלי, לבטא את הרעיונות שלי יש לי אוצר מילים רחב מאוד, שפה…


חוסן נפשי כפריבילגיה

כשרע לי וכשאני עצובה אני מונה את הפריבילגיות שליאת המשאבים שיש לי , לאו דווקא המשאבים החומריים

יש לי את השפה שלי שעומדת לרשותי – את האמת, עומדות לרשותי שלוש שפות

אני יודעת להשתמש בשפה גבוהה וגם בשפה נמוכה,

לבטא את הרגשות והמחשבות שלי, לבטא את הרעיונות שלי

יש לי אוצר מילים רחב מאוד, שפה זה החוזקה שלי. יש לי הון שפתי

ויש את ההון האתני שלי. אני אישה לבנה וכמעט אין קץ לפריבילגיות שהלובן מעניק

לובן פותח דלתות, לובן מסמן את האנשים הנכונים . לובן הוא יותר מיופי.

הייתי קוראת לעצמי זבל לבן אם זה לא היה תיאור שחוטא למציאות,

כי החיים שחיים אנשי הקרוואנים בארצות הברית הם חיים הרבה פחות פריבילגיים משלי

יש לי ביטוח בריאות, השכלה גבוהה, ושפע של פנאי, דברים שאין להרבה אחרים ,

גם כאלה שנולדו עם צבע העור הנכון

יש הרבה בחינות אחרות והרבה אנשים אחרים שהם יותר פריבילגיים

, אבל כשרע לי אני מעדיפה לשים את הסבל האישי בפרופורציות,

כאשר אני מסוגלת לכך, ואם אני מסוגלת לכך

הסבל האישי שלי מתגמד כאשר אני קוראת ונחשפת

לחיים של אנשים בצד השני של החומה,

מעבר לגדר

. מה שעוברים מפגינים בעיראק, איראן, פלסטין

פריבילגיות הן דבר יחסי ולא דבר מוחלט.

יש פריבילגיות שקופות שאנחנו לא מודעים אליהן אפילו אבל מי שחסר אותן – מודע אליהן היטב.

אני חושבת שחוסן נפשי הוא פריבילגיה כזאת.

חוסן נפשי הוא משתנה אישיותי שגורם לאנשים מסויימים להצליח ולשגשג כנגד כל הסיכויים

בעוד שאנשים שאין להם חוסן נפשי עלולים לקרוס תחת משברים

גם אם מלכתחילה החיים חילקו להם קלפים טובים לכאורה,

אבל את הקלף של כוח עמידה החסירו מהם

חוסן נפשי הוא תהליך דינמי בו אנשים מסתגלים ומתמודדים עם מצבי משבר ומצוקה

. החוסן מורכב משני ממדים, מידת החשיפה למצוקה ומידת ההסתגלות החיובית.

מידת החשיפה למצוקה כוללת את כל גורמי הסיכון הקשורים סטטיסטית לחוסר הסתגלות,

כגון עוני, ילדים להורים עם סכיזופרניה או חשיפה לטראומה בעבר.

מידת ההסתגלות החיובית כוללת את כל ההישגים החברתיים

והעמידה במשימות באותה תקופת חיים של מצב המצוקה.

החוסן הנפשי אינו תכונה מולדת בלבד, אלא גם יכולת שמתפתחת במהלך החיים.

גורמים שעשויים לתרום להתפתחות החוסן הם המזג של האדם,

האווירה החמה והתומכת במשפחתו, ומערכת תמיכה חברתית שהייתה קיימת עבורו במהלך חייו

חוסן נפשי. (2022, June 22). In Wikipedia.

.

חוסן- אילוסטרציה
you have survived the abuse you're going to survive the recovery

קוניצ’זקי, א., & Konichezky, A. (2019). מבט התפתחותי על חמלה עצמית כגורם חוסן מפני מצוקה נפשית ופיתוח פרוטוקול קבוצתי לפיתוח חמלה עצמית בקרב מבוגרים ומתבגרים (Order No. 28750317).

חוסן מורכב ממידת החשיפה ומידת ההסתגלות החיובית
מידת חשיפה לגורמי סיכון
הסתגלות חיובית- מרכיב של חוסן נפשי
קוזני

Published by

4 responses to “חוסן נפשי כפריבילגיה”

  1. […] רוויטל מצילה את העולםמחלה של גיל המעברחוסן נפשי כפריבילגיהפריבילגיותהצטלביות […]

  2. […] יותר שלמים עם עצמינו ומלאים בחוסן כחברה. ואני מאמינה שחוסן צומח מחמלה, וחמלה היא נפלאה כי היא זורמת לכל הכיוונים, […]

  3. […] קופת חולים , טיפול שהוא בגדר מותרות לאדם מן הישוב , הוא פריבילגי כלומר, אדם שנהנה מזכויות יותר מי שמכיר את השפה בתור כלי […]

  4. […] העוצמה שלו נובעת משייכות לקהילה והוא יונק ממנה את החוסן שלו– […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: