Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הטאו של שיבננדה

    הטאו של שיבננדה

    הערה על פרשת הרב טאו: כשהייתי בת 18, נסחפתי אחרי היוגה של סוואמי שיווננדה, שאותו הערצתי , לתקופה מסוימת בתור גורו. בכל ההתלהבות של דתל”שית שמצאה מסגרת נרשמתי לקורס אחרי קורס במרכז שיבננדה ליוגה.בזכות היוגה של שיבננדה חוויתי לראשונה אושר מוחלט וטהור.לא חוויתי מעולם אושר טהור כמו בשעת התרגול.היוגה של שיבננדה, שהיה בעל הכשרה של […]


הטאו של שיבננדה

הערה על פרשת הרב טאו:

כשהייתי בת 18, נסחפתי אחרי היוגה של סוואמי שיווננדה, שאותו הערצתי

, לתקופה מסוימת בתור גורו.

בכל ההתלהבות של דתל”שית

שמצאה מסגרת נרשמתי לקורס אחרי קורס במרכז שיבננדה ליוגה.
בזכות היוגה של שיבננדה חוויתי לראשונה אושר מוחלט וטהור.
לא חוויתי מעולם אושר טהור כמו בשעת התרגול.
היוגה של שיבננדה, שהיה בעל הכשרה של רופא מערבי, מדויקת מאוד.
מתרגלים א- מקבלים ב.
זה מאוד משך אותי לתקופה מסוימת,
אבל ככל שמתקדמים בתרגול

נדרשת יותר הקפדה על “הגיינה של התודעה”.
מה זה אומר? להתרחק מכל דבר שמגרה את החושים או מקהה אותם.
זה אומר, מאכלים ממריצים, כמו קפה, או סמים מיישנים, כמו מריחואנה.
אסור לדבר לשון הרע ולשמוע רכילות.
אסור מין- אלא לצרכי רביה.
בסופו של דבר,

מי שמקפיד באופן מוחלט על התרגול מקבל על עצמו חיים של נזירות מוחלטת

, הרבה יותר קשה מאשר להיות חרדי בנטורי קרתא.
אלא שגם הגורו שלי שיבננדה, מסתבר, כשל והטריד מינית.
גיליתי את זה אחרי שנים ארוכות מאוד,

שנים אחרי שמצאתי מורים אחרים והמשכתי ללמוד ולתרגל. הרגשות שלי מעורבים.
גורו סוואמי שיבננדה ללא ספק השפיע עלי ועיצב את חיי ותפיסת עולמי,
אבל לא הייתי תלמידה שלו במובן המקובל של המילה.
מבחינתי, אני מוכנה לשמור על הלימוד, בלי דמותו של האיש

בבחינת- תוכו אכל, חוצנו זרק.
זה גם לקח מסוים- כל מי שגדול מחברו היצר שלו גדול ממנו.
לפעמים דווקא מי שמטיף לטוהר והתנזרות- האש בוערת לו בציציות.
אין אפוטרופוס לעריות. וחיים הם קודש לפני הכל, לא אלמד את תורת שיבננדה

חלילה- אין בי שמחה לאיד אם יתברר שהחשדות החמורים כנגד הרב טאו הם נכונים. להיפך,

ליבי עם כל הצדדים בפרשה,

גם עם כאב התלמידים ההמומים והמבולבלים ושברון הלב שעלול להיגרם אם אכן יוכח שיש ממש בחשדות.

אין גם רצון לעשות שימוש פוליטי בהאשמות החמורות כנגד הרב טאו אם יתבררו כנכונות.

הדברים נכתבים בצער גדול ובלב נשבר מתוך אמונה שיש כאן חשש משמעותי לפיקוח נפש שדוחה חששות אחרים.

סוואמי שיבננדה

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: