fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • איך פגשתי את תמיכת עמיתים

    המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אני מאמינה בזה ולכן חשוב לי לכתוב איך התגלגלתי להכיר את תמיכת העמיתים. וזה בזכות אישה מיוחדת בשם אפרת בתור סטודנטית רציתי לכתוב סמינר על עמותת לשמ”ה- העמותה הישראלית של מתמודדי נפש רציתי לראיין פעילים, וראיינתי את אפרת, שאירחה אותי בביתה לשיחה בסוף לא כתבתי את הסמינר, במקום…


איך פגשתי את תמיכת עמיתים

המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אני מאמינה בזה

ולכן חשוב לי לכתוב איך התגלגלתי להכיר את תמיכת העמיתים.

וזה בזכות אישה מיוחדת בשם אפרת

בתור סטודנטית רציתי לכתוב סמינר על עמותת לשמ”ה-

העמותה הישראלית של מתמודדי נפש

רציתי לראיין פעילים, וראיינתי את אפרת, שאירחה אותי בביתה לשיחה

בסוף לא כתבתי את הסמינר,

במקום זה שקעתי במשבר נפשי והתגרשתי

הרגשתי שנשכחתי מכל לב, ונמקתי בסבל שלי

. אפרת באה לקחת אותי ברכב שלה לפגישה של קבוצת לשמ”ה.

לא האמנתי שאפשר להכיל אותי במצב הקשה שבו הייתי,

אבל הקבוצה קבלה אותי בחום שכה נזקקתי לו ולא האמנתי שאוכל לקבל

. המשכתי ללכת לקבוצות של לשמ”ה

והתחברתי מאוד לעקרונות של תמיכת עמיתים,

המבוססת על שיתוף של ידע מניסיון אישי והקשבה אמפטית ולא שיפוטית

תמיכת עמיתים

.

קבוצות תמיכת העמיתים שאפרת הנחתה בהתנדבות

נפתחו בסבב שבו כל אחד מדבר על עצמו חמש דקות

. בדרך כלל, לא צריך הרבה הפצרות כדי שאנשים יתחילו לדבר.

אנשים משוועים להקשבה הזאת ואם עלו מריבות וחיכוכים בקבוצה,

זה היה על חלוקת משאבי הקשב של הקבוצה- כולם רצו שיקשיבו להם.

עקרון חשוב בתמיכת עמיתים הוא שלא נותנים עיצות, ו

לא ביקורת אלא כל אדם מדבר על המקום שבו הדברים פוגשים אותו באופן אישי.

העמית מדבר על עצמו, לא על זולתו, מתוך אמונה שכל אדם הוא מומחה לחיים שלו עצמו

יש קווים מנחים ומובנים להנחיית קבוצות של תמיכת עמיתים

אבל תמיכת עמיתים קורית גם כתהליך טבעי ו

ספונטני בחיים עצמם והיא מהווה משאב של חוסן בקהילה

השאיפה שלי היא שנדע לטפח ולהשתמש בכלים ופרקטיקות

מתחום תמיכת העמיתים גם בשיח הפוליטי וגם כפרקטיקה אקטיביסטית

אני אסירת תודה לאפרת על המתנה היקרה שהעניקה לי, על נדיבותה, חוכמתה וטוב לבה

היו תקופות בחיי שבהן החברות בקבוצה הייתה המגע האנושי המשמעותי ביותר שזכיתי לו

קריאה נוספת

Peer Support – theoretical prespective- Sherry Meed

Intentional Peer Support

עמותת לשמה להעצמת מתמודדים בבריאות הנפש

Published by

One response to “איך פגשתי את תמיכת עמיתים”

  1. וואו. יפהפה. לא חשבתי שזה היה כל כך משמעותי. כאילו דבר רגיל.

Leave a Reply

%d bloggers like this: