Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • משמרת המחאה של נחמה תאנה מול הכנסת

    נחמה תאנה , אם דתייה לחמישה ילדים מן הציונות הדתית קיימה אמש, 31.10.2022 משמרת מחאה מול הכנסת .בדרישה לחקור את הרב טאו בחשד לעבירות מין שלטענתה ביצע בה ובנשים נוספות עשרות תומכים נענו לקריאה שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה ובאו לשמוע ממנה את סיפורה ולעמוד לצידה כך כתבה נחמה תאנה בחשבון הפייסבוק שלה תודה ענקית לעשרות […]


משמרת המחאה של נחמה תאנה מול הכנסת

נחמה תאנה , אם דתייה לחמישה ילדים מן הציונות הדתית קיימה אמש, 31.10.2022 משמרת מחאה מול הכנסת .בדרישה לחקור את הרב טאו בחשד לעבירות מין שלטענתה ביצע בה ובנשים נוספות

עשרות תומכים נענו לקריאה שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה ובאו לשמוע ממנה את סיפורה ולעמוד לצידה


כך כתבה נחמה תאנה בחשבון הפייסבוק שלה

תודה ענקית לעשרות הא/נשים שבאו גם היום לשמוע אותי ולתת לי קול.

זה מחזק כל כך!

אשמח לעזרה לחתום ולהחתים אחרים על העצומה

שדורשת לזמן את הרב טאו לחקירה.

סיפרתי שוב את הסיפור שלי היום והשתדלנו לענות על שאלות ככל שניתן.

באהבה

נחמה


לעניין הטענות שפירסם הגרוש של נחמה תאנה, יוסף תאנה

הגרוש של נחמה תאנה פירסם טענות קשות המתייחסות למידת האמינות של נחמה ולבוחן המציאות שלה.

אלא שהגרושים אינם נחשבים לעדי אופי מהימנים. הרבה פעמים אנשים מתגרשים ונשאר דם רע ביניהם ולכן מקובל שמי שיורד לחקר האמת הוא גורם אובייקטיבי ובלתי מעורב שיכול לקחת את כלל העדויות בחשבון

יתר על פעמים רבות כאשר אישה מתלוננת על פגיעה מינית שעברה גורמים מטעם הפוגע מנסים להכפיש אותה- הכפשות של נפגעת על רקע מצב נפשי הן נפוצות ביותר ולכן אי אפשר להתייחס לדברים שאמר יוסף תאנה ולדון בהם ברשתות החברתיות מבלי לפגוע בפרטיות של נחמה תאנה כמי שמתלוננת על עבירה ונחמה תאנה לא עומדת למשפט בשאלה איזה מן בן אדם היא ומה האופי שלה אלא האם נפגעה או לא מהרב טאו

פרסום של הכפשות כנגד נחמה מהווה פגיעה בהליך הוגן – נשים אחרות שאולי נפגעו גם הן מן הרב טאו עלולות להירתע מלהיחשף ולתת עדות מחשש שמא יתנכלו להן

נחמה תאנה מוקפת בתומכיה מול הכנסת, 30.10.2022

יתר על כן הרב טאו נהנה מעמדת כוח – אי אפשר להינות רק מהיתרונות שלה.

עם כוח גדול באה אחריות גדולה שלא לפגוע ואנשי ציבור ראויים להישפט בחומרה יתירה

, אפילו להיות נידונים ברותחין

למרבה הצער אנחנו שומעים לעיתים קרובות על אנשים בעמדות כוח שניצלו אותן כדי לפגוע ו

לכן נטיית הלב היא לשמוע את המתלוננות ולקוות שיעשה צדק עבורן

Published by

One response to “משמרת המחאה של נחמה תאנה מול הכנסת”

  1. […] שאין ראייה לכך שהוא איש אמין יותר מאשר נחמה, נהפוך […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: