fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הגנה על זכויות הטרנס

    על בריאות הנפש ומיגור הזנות: הגישה הממגרת , האבולוציוניסטית כלפי הזנות כוללת בתוכה תפיסה של הנשים העוסקות בזנות כנשים נטולות סוכנות, חולות. המחלה שלהן היא מחלה מדבקת , שאותה הן לכאורה מפיצות בחברה. בסופו של דבר, יש בגישה הממגרת כלפי הזנות אלמנט של רצון ונכונות לטפל בזונות , לרפא אותן, גם בכפייה מתוך הנחה שהזנות…


הגנה על זכויות הטרנס

על בריאות הנפש ומיגור הזנות:
הגישה הממגרת , האבולוציוניסטית כלפי הזנות כוללת
בתוכה תפיסה של הנשים העוסקות בזנות כנשים נטולות סוכנות, חולות.
המחלה שלהן היא מחלה מדבקת
, שאותה הן לכאורה מפיצות בחברה.
בסופו של דבר, יש בגישה הממגרת כלפי הזנות אלמנט של רצון ונכונות לטפל בזונות
, לרפא אותן, גם בכפייה מתוך הנחה שהזנות אינה בחירה חופשית
אלא נובעת ממחלה שמשפיעה על שיקול הדעת שלהן.
המאבק הראשי בבריאות הנפש הוא כנגד כפייה בטיפול.
האמונה של הקהילה הצרכנית היא שטיפול בכפייה על כל צורותיו
הוא למעשה ענישה פסולה שחייבת להיפסק.
וזו אחת הסיבות שאי אפשר לתמוך במאבק למיגור הזנות,
משום שהוא כולל בתוכו ציפייה ודרישה “לטפל” בזונות,
גם בכפייה, ואין טיפול בכפייה, טיפול בכפייה הוא למעשה ענישה.

טרנסופוביה הורגת והקהילה הטרנסית היא עם שיעורי אובדנות מאוד גבוהים.

זכויות טרנס שירלי צ’ארלי קליינמן

אפשר לשתוק מול הטרנסופוביה אבל יש מה שנקרא-
חשש פיקוח נפש לחומרה.
דןווג זכרונה לברכה, רבה איתי כמה פעמים.
בזמנו מאוד נפגעתי ממנה וכעסתי עליה,
למדתי הרבה ממנה.
היא הייתה אבידה גדולה ותזכורת כואבת מאוד,
שטרנסופוביה הורגת.
דןווג אפילו יצרה עלי, ממני מים.
היא האשימה אותי בהתחמקות מאחריות פוליטית.
האשימו אותי בהרבה דברים, ההאשמה של דןווג הייתה כואבת,
והיום אני חושבת שזאת הייתה האשמה , אבל גם מתה וגם צוואה-
לקחת אחריות פוליטית מול טרנסופוביה.
יהי זיכרה מהפכה.

זקוק.ה לסיוע משפטי בעקבות הגנה על זכויות טרנס*?

בשנים האחרונות אנחנו רואות חשש הולך וגובר בקרב פעילות בקהילה הטרנסית,
החשש שיתבעו אם יעזו לבקר שיח שנאה.
לכן אנחנו קוראות לכל פעיל שזקוק לעזרה בהתמודדות
עם תביעה בעקבות הפעילות הפוליטית שלה לפנות אלינו
לקבל את העזרה והסיוע שאנחנו מסוגלות לתת.
החשש מפני תביעה אינו חסר בסיס.
בשנים האחרונות מתקיים קמפיין טרנספובי,
שמפלג את המרחבים האקטיביסטיים ברשתות החברתיות ומחוצה להם,
והתקבלו מספר איומים בנקיטה בהליכים משפטיים נגד פעילות שניסו להתנגד לו.
אחת ממובילות הקמפיין היא לובה פיין,
שתבעה לאחרונה את ד”ר נילי גורין
, אחראית קשרי ממשל של ארגוני הקשת הטרנסית.
בכתב התביעה שהגישה מצהירה לובה
שהיא “רואה בעיה של ממש
(וסכנה למרחב הציבורי המוגן בעבור נשים)
בקלות בה אדם יכול לשנות את רשומת המין”.
בשנת 2020 התקיים דיון בועדה לקידום האישה בכנסת,
בו השתתפה לובה פיין.
בדיון ביקשו להשתתף גם לינור אברג’ל Linor Abergel ,
מנכ”לית טרנסיות ישראל ורומי לוי Romy Loewy , יו”ר ארגמן,
לאחר שהגישו נייר עמדה עליו חתומים 15 ארגונים.
הקול שלהן לא נשמע והשתתפותן לא נרשמה בפרוטוקול הדיון.
אחרי הדיון פרסמו מספר פוסטים שביקרו את השתתפותה בדיון של לובה פיין,
שפעילה כנגד זכויות לקהילה הטרנסית,
ואת השתקתם של הארגונים המצדדים בזכויות לטרנסיות.
אחד הפוסטים נכתב ע”י ד”ר גורין ובגינו פיין הגישה תביעת לשון הרע.
כדי להיאבק באיום המתנוסס מעל ראשן של פעילות למען זכויות טרנס*,
המבקשות להתנגד לקמפיין הטרנספובי,
אנחנו מבקשות מכל פעילה שננקטו מולה הליכים משפטיים,
 או ספגה התעמרות מכל סוג בעקבות הפעילות שלה
לפנות אלינו ואנחנו נחפש איך לעזור.
אתן גם מוזמנות לשלוח לנו טקסטים לפני פרסום
או להתייעץ איתנו אם אתן חוששות מהתגובה לביקורת שלכן.
אנחנו לא צריכות להיות לבד בהתמודדות עם תקיפה טרנספובית.
כל תקיפה של היכולת של מישהי מאיתנו להגן על הזכויות שלנו,
היא תקיפה כנגד כולנו.

מעברים סיוע משפטי זכויות הטרנס


Published by

One response to “הגנה על זכויות הטרנס”

  1. […] ואין באמת אובדן משמעותי עם החרמת ספרי הארי פוטר , עקב הטרנסופוסוביה של מי שחיברה […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: