fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הכלייה של עינב

    אודות עינב קפלן רז בבועה של פיחסבוק ושל מה שנקרא ה”סמול” בישראל יש המון כיעור, שינאה, רוע , מרירות ,וכל האנרגיות השליליות שיש למיעוט פוליטי לא פופולרי במיוחד. ויש מישהי אחת מיוחדת שקשה למצוא מילים שיכבירו בשבחה . עינב שלנו. עינב שהיא דובון אכפת לי, קרן אור מאירה של טוב לב וחמלה ונדיבות. כאשר משהו […]


הכלייה של עינב

אודות עינב קפלן רז

בבועה של פיחסבוק ושל מה שנקרא ה”סמול” בישראל יש המון כיעור, שינאה, רוע , מרירות

,וכל האנרגיות השליליות שיש למיעוט פוליטי לא פופולרי במיוחד.

ויש מישהי אחת מיוחדת שקשה למצוא מילים שיכבירו בשבחה

. עינב שלנו. עינב שהיא דובון אכפת לי, קרן אור מאירה של טוב לב וחמלה ונדיבות.

כאשר משהו בקהילה הקטנה והמפוררת שלנו חולה, עינב תמיד תהיה זאת שתפתח את הלב עבורו ותדאג .

עינב היא המלאכית של כל הנשמות הבודדות והעזובות ביננו.

כזאת שהיא טפלון, הזפת של החיים פשוט לא נדבק אליה.

אנחנו אוהבים את עינב שלנו, וצריכים אותה.

כי עינב היא העין הטובה שנחה על מקומות חשוכים רבים

, רטייה על פצעי הנפש שלנו. עינב שעשתה ותרמה כל חייה

וממשיכה לעשות ולתרום למען הזולת גם כאשר היא לא במיטבה, זקוקה כעת לעזרה שלנו.

מתישהו אני אבקש מעינב רשות לספר את הסיפור,

איך היא ואני הכרנו. אנחנו קשורות עינב ואני, בסיפור שיש בו מוות ואובדן ואדם יקר שנפטר בדמי ימיו במחלה קשה

. עינב בצנעתה תרצה לכבד את פרטיות הנפטר, ושלא אספר על מסירות וגודל הנפש שגילתה בקשר הזה

. כך הכרתי את עינב, בהקשר של חסד, חסד אחד מיני הרבה חסדים שעינב עושה.

עינב קפלן רז
עינב קפלן רז

 עינב  קפלן רז זקוקה להשתלת כלייה

. כדי שתוכל להמשיך לתת ולעשות חסד בעולם בדרך שלה הצנועה והשקטה.

אם תדע שהעזתי להעלות על הכתב מעט מהרשמים על ההיכרות שלי איתה ולמה אני חושבת שהיא זקוקה וראויה לכל עזרה אפשרית,  אולי היא תכעס עלי.

לו הייתי יכולה, בעצמי הייתי תורמת את הכלייה הזאת,

אבל בצר לי, מאחר ואני לא במצב בריאות שמאפשר זאת,

אני כותבת את המילים האלה ומתפללת

שאולי מי שקורא את השורות האלה יהיה מי שיוכל לתרום את הכלייה לחברתי היקרה עינב.

אולי השיתוף של הבקשה יעזור להרחיב את המעגלים שלנו ולהפיץ את הקריאה של עינב.

אני חוששת גם שאלמלא הייתה עינב חולה וזקוקה לעזרה היינו נותנים לכל טוב הלב ואצילות הנפש שלה לחלוף מול עיננו מבלי להבחין בה כלל ואנשים כמו עינב ראויים לכך שיחגגו כל יום בקיום שלהם.

עינב קפלן רז
עינב קפלן רז

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: