fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • המלחמה הגרעינית והמתלוננת נגד הרב טאו

    שונאת ללכת לישון. אני תמיד מנסה לדחות את רגע ההליכה לשינה, כי הסיוטים מפגישים אותי עם הפחד הכי גדול, הפחד ממלחמות. חלמתי סיוט נוראי שבו חבורת ילדים ניסתה ללא הצלחה  ובחלומי ראיתי את הפטרייה , צומחת ומיתמרת לשמיים. נדמה לי שהקדשתי חלק לא מבוטל מחיי הכוחות שלי דלים כל כך. אני תוהה איך אנשים אחרים […]


המלחמה הגרעינית והמתלוננת נגד הרב טאו

הפייסבוק של נחמהתאנה
https://www.facebook.com/yiska.eliav/posts/1125024295034008

הפייסבוק של נחמה תאנה

שונאת ללכת לישון.

אני תמיד מנסה לדחות את רגע ההליכה לשינה,

כי הסיוטים מפגישים אותי עם הפחד הכי גדול,

הפחד ממלחמות.

חלמתי סיוט נוראי שבו חבורת ילדים ניסתה ללא הצלחה 

ובחלומי ראיתי את הפטרייה ,

צומחת ומיתמרת לשמיים.

נדמה לי שהקדשתי חלק לא מבוטל מחיי

הכוחות שלי דלים כל כך.

אני תוהה איך אנשים אחרים ישנים בשקט

, מבלי לפחד ולחשוש משואה גרעינית .

בשבילי, פטריית העשן הגרעיני

וגם אם זאת לא הפטרייה עצמה,

בחלומי יורים עלי בכינון ישיר.

אני קמה כל בוקר ושואלת את עצמי

מה אפשר לעשות יותר

ואיך אפשר להיות כל כך אדיש כשהחרב מתהפכת על ראשינו.

אין לי ממש ברירה, אני זקוקה למנוחה,

ותיכף אחזור לישון, והפטרייה, היא תחכה לי שם בחלומות

 

שערוריית הרב טאו

שתי טענות

 הרב טאו נרדף בגלל שאנחנו מתנגדות אליו פוליטית:

בכל מקרה אנחנו משקיעות שעות על גבי שעות של הקשבהוניסיון לרדת לעומק העניין.

טעויות קורות כאשר מוכח אחרת

אם אכן מדובר במתמודדת נפש אשר הזתה את ההאשמות כנגד הרב, הרי

הדברים האלה סופם להתגלות – לשקר אין רגליים

את האמת אני לא שמחה אלא כואב לי הלב באמת ובתמים

על התלמידים של הרב טאו אם אכן ימצא שיש ממש בטענות נגדו.

זה שיברון לב עצום למחנה שלם ,אני לא שמחה בנפילת אויבי הפוליטיים,

ואני מחמירה ומכבידה פי וכמה

אנשי הרב טאו יאלצו למצוא טענות אחרות לטעון כנגד המחנה הפמיניסטי שתומך במתלוננת.

אם ההאשמות נגד הרב טאו אין להן בסיס,

אני מתחייבת קבל עם ופיחסבוק לפרסם התנצלות ולהודות בטעות

Published by

2 responses to “המלחמה הגרעינית והמתלוננת נגד הרב טאו”

  1. […] דבריה של נחמה תאנה מובאים כאן כלשונם ואין פירוש הדבר שאני מאמינה לה באופן עיוור, אלא אני חושבת שלא .מתפקידי לשפוט […]

  2. […] רגע עם סגירת התיק של הרב טאו ולפני שמגיבים לסרטון שהעלתה נחמה […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: