fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הבהרה והתנצלות

    זה נכון שנכנסתי לאובססיה. אני מנסה להרגיע את עצמי ולומר- הסיפור של ההטרדה המינית בפרשת “כולן” מטופל. לא על ידי. יש מי שנאבקת להוציא את האמת לאור. יש מי שמגונן ותומך בקטינות שנפגעו. הן לא מופקרות- באופן יחסי הן שמורות ומוגנות וזוכות לתמיכה. לפני שבוע פה פרסמתי כאן פוסט ובו הסבר ופרשנות שגוייה שהייתה לי […]


הבהרה והתנצלות

white postcard with sorry message
Photo by Vie Studio on Pexels.com

זה נכון שנכנסתי לאובססיה.

אני מנסה להרגיע את עצמי ולומר-

הסיפור של

ההטרדה המינית

בפרשת “כולן” מטופל.

לא על ידי.

יש מי שנאבקת

להוציא את האמת לאור.

יש מי שמגונן

ותומך בקטינות שנפגעו.

הן לא מופקרות-

באופן יחסי הן שמורות

ומוגנות וזוכות לתמיכה.

לפני שבוע פה פרסמתי כאן

פוסט ובו הסבר ופרשנות שגוייה

שהייתה לי למה שקרה.

לא רוצה לחזור על הטעות שלי

ולפגוע שוב.

לא היה חרם ושיימינג

וביוש כלפי המתלוננת

מצד צעירות אחרות בעמותה.

היה בלגן סביב הטיקטוק.

זה מה שראיתי,

נחשפתי אליו וזה מה שהגבתי אליו לא נכון.

ההתרשמות שלי היא

שהדרך שבה נעשתה

הפעלת ערוץ ה”טיקטוק” של כולן הייתה מופקרת.

אני חוזרת ואומרת שלפי מה שקראתי והתרשמתי

החשיפה בטיקטוק לא העצימה את הנערות –

חלק מהנערות היא גם

הציפה וטירגרה ולא הייתה מיטיבה בכלל.

ומאחר וההתנהלות סביב

תפעול הטיקטוק הייתה כל כך בעייתית

– חלק ממנה גם זלג החוצה

והתפרסם באופן פומבי לעיני כל.

נושא החשיפה של פגיעה מינית,

ובטח כאשר מדובר

בקטינות שחושפות פגיעות מיניות שעברו

הוא מורכב וטעון.

לא חושפים בשביל לייקים ברשת חברתית

וגם

לא ראוי להסחיר טראומה כדי לצבור הון חברתי.

ההתנהלות של “כולן

ביחס לחשיפה עצמית

של קטינות ברשת

הייתה בעייתית בלשון המעטה.

מה אני רוצה?

בהתחלה חשבתי

שאני רוצה להגלות את כל מי שמתחת ל18 לפלנטה אחרת.

שלא יהיו אפילו ליד המבוגרים.

אבל אני מבינה שזה לא מציאותי.

אני כן מצפה לזה

שהתכנים שקשורים בקטינות שפורסמו ללא אישור הורים ימחקו.

ואני כן מצפה לזה שיהיה הסבר

איך קרה שחשיפה עצמית

של פגיעות מיניות שעברו קטינות

נוהלה בצורה כל כך

מופקרת וחסרת אחריות

כפי שעולה מתיאורים של פעילות בעמותה .

אם היה מדובר באישה פרטית

שפעלה על דעת עצמה

ועל חשבון כספה הפרטי-

אולי הייתי פחות אובססיבית.

אבל

הפעילות הזאת

שכללה

חשיפה ללא בקרה של קטינות ברשת

מומנה מכספי תרומות הציבור

ונעשתה תחת חסות

ומעטה פמיניסטי נעלה.

חשוב לי מאוד לומר-

לא בשמי.

חשיפה עצמית

לא מבוקרת של קטינות

ברשת החברתית

והפצה של תוכן פוגעני,

אלה מעשים לא פמיניסטיים בעליל,

שנעשו מתוך אופורטיניזם ואינטרסנטיות.

אין לי דרך למנוע מהדברים האלה לקרות

אבל אין לי גם מספיק מילים לומר

כמה שזה מושחת מוסרית

לנצל נפגעות אחרות

כדי לצבור הון סמלי על הגב שלהן.

22

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: