המהומות בשער שכם- באב אל עמוד מזרח ירושלים נמשכות

BAB al amoud- Damascus gate

Israeli terrorist troops, who frankly belong in Alcatraz, indiscriminately hitting anyone & anything in their path: leave this world | Bab al-Amud Originally tweeted by Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) on 8th April 2022.

עם סיום תפילות היום השישי הראשון של הרמאדן החלו הפרות סדר באזור שער שכם – עד כה לפחות עצור אחד במקום.

שער שכם הערב באב אל עמוד מזרח ירושלים Originally tweeted by Asslan Khalil 💚 (@KhalilAsslan) on 8th April 2022.

Bab Al Amoud East Jerusalem 08.04.2022 Al-Qastal news
Al-Qastal news ,East Jerusalem Al Quds, Occupied Palestine, #Ramadan 2022
Originally tweeted by #SaveMasaferYatta (@m7mdkurd) on 9th April 2022.

Israeli Occupation Forces assaulting paramedics in Jerusalem tonight.

Al-Qastal news agency
Sara wilkinson on twitter

One thought on “המהומות בשער שכם- באב אל עמוד מזרח ירושלים נמשכות

Leave a Reply