fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


השפעת הבדלי תרבות על התמודדות עם נגיף הקורונה

מחקרים בוחנים עמדות חברתיות כלפי הקורונה

הדרך שבה משפיעות תפיסות חברתיות ותרבותיות על פרוטוקולים של התמודדות עם מגיפה

החברה שבה אנחנו חיים והתרבות שלנו הם חלק ממה שמעצב את העמדות שלנו כלפי נגיף הקורונה. מקובל לחשוב, שבמדע יש רק אמת אחת. המדע חותר לגלות את האמת האובייקטיבית.

האמת היא שנגיף הקורונה מסוכן ועלול לגרום לתחלואה ותמותה קשה, והחיסון יעיל כנגדו כמו גם אמצעי מניעה אחרים- שמירה על הגיינה וריחוק חברתי. אלא שלא בכל מדינה החיסון זמין.

ולא בכל מדינה יש לאזרחים אפשרות לשמור על עצמם מפני המגיפה.

לא בכל מדינה יש לתושבים גישה לחיסון תושבי אפריקה הם למודי ניסיון במחלות מדבקות

– יש נטייה לתפוס את המחלה בתור עונש אלוהי על התנהגות רעה, גזירה משמיים.

וגם במדינות שבהן לתושבים יש אפשרות להתחסן וגישה למיים זורמים

– התרבות באותה מדינה משפיעה על המידה שבה אינדיבידואלים יבחרו לציית להגבלות הממשלתיות שנועדו למנוע את התפשטות הנגיף או להתעלם מהם ואפילו להפר אותן במכוון.

כמו שאנשים באפריקה מושפעים מנסיון העבר שלהם עם המגפות ועמדות מסורתיות שקיימות כלפי מגיפות כך גם אנשים בישראל מושפעים מתרבות שיח פתוחה ופלורליסטית, שמאפשרת פתחון פה גם למכחישי המגיפה.

עלתה ההשערה שדווקא מדינות ליברליות ודמוקרטיות עלולות להתקשות בהתמודדות עם הנגיף בשל אי- ציות אזרחי.

מן הממצאים עולה כי פתיחות הפולמוס המדעי בין מומחים ישראלים ממחנה המתנגדים והתומכים בצעדי מניעה כנגד התפשטות הנגיף תרמה לעלייה באמון הציבור ביחס למידע הרפואי הרשמי המופץ על ידי -מוסדות הממשלה.אילו שתמכו בהחלה של סגרים מגבילים ענו לטענות שהעלו המומחים המתנגדים

Gesser-Edelsburg, A., Zemach, M., & Hijazi, R. (2021).

Who are the “real” experts? The debate surrounding COVID-19 health risk management: an Israeli Case Study

Risk Management and Healthcare Policy14, 2553

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232964/

Mandenge, M. (2022). Ethnomedicine and COVID-19. Mbeleck Mandenge.

https://atomic-temporary-172044297.wpcomstaging.com/2022/04/07/watch-banner-drop-south-tel-aviv-coronavirus-on-youtube-2/

גסר ועמיתים, 2021: עמדות משרד הבריאות כלפי עמדות נגיף לעומת לעומת עמדות התקשורת

מחקר ישראלי מעניין בחן כיצד שני ערוצי הטלוויזיה המובילים (12 ו- 13) סיקרו את נושא החיסונים בהשוואה לקמפיין החיסונים של משרד הבריאות

. מסקנת המחקר – הלא מפתיעה – היא שהיתה הלימה בין קמפיין החיסונים של משרד הבריאות לבין אופן הסיקור של ערוצי הטלוויזיה הנ״ל.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.887579/full

Originally tweeted by ניקנור (@nikanor1983) on 12th April 2022.

COVID-19 health risk management

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: