fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • תמיכת עמיתים וטראומה

    אנחנו יכולים להיות עדים לסבל אחד של השני לכוון אל הכאב את אור תשומת הלב הסבל שלנו הוא ידיד טוב ומורה נאמן כאשר אנחנו מקשיבים לו ומכוונים אליו את אור תשומת הלב במקום לברוח ממנו ולהשתיק אותו טראומה היא שפה אוניברסלית. טראומה היא גם חוויה אישית. זוהי חוויה שהינה בו זמנית קולקטיבית ופרטית כאחד. אלימות…


תמיכת עמיתים וטראומה

In loving memory of Taraneh Mousavi

אנחנו יכולים להיות עדים לסבל אחד של השני

לכוון אל הכאב את אור תשומת הלב

הסבל שלנו הוא ידיד טוב ומורה נאמן כאשר אנחנו מקשיבים לו

ומכוונים אליו את אור תשומת הלב במקום לברוח ממנו ולהשתיק אותו

טראומה היא שפה אוניברסלית. טראומה היא גם חוויה אישית.

זוהי חוויה שהינה בו זמנית קולקטיבית ופרטית כאחד.

אלימות בינאישית לא צומחת על חלל ריק.

היא בדרך כלל מתפתחת על רקע היסטורי מסויים, תנאים חברתיים שיוצרים אותה.

המטרה של תמיכת עמיתים

, בהקשר של שיח אקטיביסטי,

בין היתר הוא למקם את הטראומה האישית בהקשר החברתי וההיסטורי שלה.

מתוך אמונה שהאדם הוא עולם קטן ותבנית נוף מולדתו.

וכולנו מדממים היסטוריה על האדמה הזאת

הכאב מפסיק להיות פאתולוגיה והופך להיות חבר טוב ומורה נאמן.

דרך הכאב האישי שלנו אנחנו לומדים להכיר את הכאב של הזולת ואנחנו מפסיקים לברוח מהכאב –

במקום זאת, אנחנו מכוונים אל הכאב את אור תשומת הלב- ואנחנו שואלים, מה הכאב מלמד אותנו?

כל כך הרבה אנרגייה אנחנו משקיעים בדרך כלל בהימנעות מכאב. אנחנו שותקים ונושכים שפתיים.

בתמיכת עמיתים אנחנו לומדים לזהות את הכאב בתור אמת-

אנחנו מפסיקים לאלחש אותו ומתייצבים מולו באומץ , לא רק עבור עצמינו,

אלא גם בשביל שנוכל להבין טוב יותר את העולם שסביבנו

.אנחנו מפסיקים להכחיש את הכאב ולהתבייש ומכירים בתוקף שלו.

האמפטייה מאפשרת לנו לפנות מעצמינו מקום על מנת לאפשר לזולת להיות ולהתקיים

סיפורי החיים שלנו הם משאב ולא נטל

סיפורי החיים שלנו הופכים לצורה של הון חברתי,

הון של ניסיון חיים שאני מחליפים ביננו,

משום שהמומחיות הגדולה היא המומחיות לחיים שלנו עצמינו. א

ומנם ידע מניסיון הוא פרטיקולרי , אבל הוא גם אוניברסלי.

אנשים מטפלים בעצמם בדרך הכי טובה שהם מכירים באותו הרגע,

ובכל רגע יכולים ללמוד דרכים טובות יותר לטפל בעצמם.

תמיכת עמיתים מציעה את האפשרות ללמוד דרכים טובות יותר

לטפל בעצמינו מבלי שהדבר נכפה עלינו.

אלטרואיזם ואמפתייה באים לידי ביטוי בנכונות לתת-

בדרך כלל, כאשר עושים ניסויים בפסיכולוגיה,

בודקים כמה כסף אנשים מוכנים לשלם והכסף הוא המדד למידת האמפטייה.

אלטרואיזם ואמפטייה

יכולים לבוא לידי ביטוי בזמן אשר אנחנו מקדישים על מנת להקשיב ולדבר זה עם זה-

וכמה מהידע שלנו אנחנו מוכנים לתרום.כל אדם הוא מומחה לחייו שלו

, כפי שהסבירה דוקטור פאטרישה דיגנס, מייסדת גישת ההחלמה בבריאות הנפש

. אני טוענת שמאחר ויש טראומות קולקטיביות, גם תהליכי החלמה בחברה הם קולקטיביים ואישיים גם יחד.

רמת האמפטייה שלנו נמדדת על ידי הנכונות שלנו

להשקיע זמן ועבודה רגשית לא שיפוטית בזולת.

.עד כמה אנחנו מוכנים לשמש עדים לסיבלו של האחר מבלי לבטל או לשפוט אותו

הרצאתה המרגשת של דוקטור פטרישה דיגנס משנת 1995 עם כתוביות בעברית

קריאה נוספת אודות תמיכת עמיתים בהקשר של בריאות הנפש

תמיכת עמיתים באתר יספרא ישראל

Batson, C. D., Batson, J. G., Slingsby, J. K., Harrell, K. L., Peekna, H. M., & Todd, R. M. (1991). Empathic joy and the empathy-altruism hypothesis. Journal of personality and social psychology61(3), 413.‏

Published by

5 responses to “תמיכת עמיתים וטראומה”

  1. […] מתחום תמיכת העמיתים גם בשיח הפוליטי וגם כפרקטיקה אקטיביסטית […]

  2. […] אנשים שנמצאים במצוקה קשה מן הסתם יש להם מוטיבציה עזה להתראיין כי הם רוצים להיות באור הזרקורים, […]

  3. […] היא באמצעות פנייה לעזרה מרשויות אכיפת החוק ושירותי תמיכה […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: