fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


כשהאישי הוא הפוליטי העולם הוא טריגר גדול

על ההזדהות


אני תוהה כמה אנשים כמוני בעולם יושבים בטיפול האישי שלהם ומדברים על המצב באוקראינה ועל הטרור.

ואיך זה משפיע, איפה זה פוגש אותם. יש הרבה הזדהות.

ואני בגלל שעברתי השתקה, כבר לא יכולה לספר את הסיפור האישי שלי אבל אני מוצאת שהסיפור האישי שלי משתקף בסיפורים אישיים של הרבה מאוד אנשים.
***********************************************
אנשים שיש להם כוח וכסף מרגישים שעומדת להם הזכות לעשות שימוש באנשים אחרים כאילו היו חפצים.

זה לא משנה אם זה האנס הפרטי שלי או מנהיג רוסיה הרצחני ולדימיר פוטין. הבעיה היא מוסרית.

המוסר שאני חיה לפיו הוא הציווי הקטגורי של קאנט:

כל המעשים שלנו צריכים להיות כך שהאדם מהווה מטרה ולא אמצעי.

#האישי_הוא_פוליטי

האישי הוא הפוליטי

. (2022, October 1). In Wikipedia.

כאשר האישי הוא הפוליטי העולם הוא מקום עוין
כאשר האישי הוא הפוליטי העולם הוא מקום עוין


כאשר ה #אישי_הוא_פוליטי- כל העולם כולו הוא טריגר אחד גדול


פגיעות הן אישיות ולא אישיות גם יחד- אני לא נפגעתי בגלל שאני אני

. פשוט חוסר מזל.

הייתי בצד הלא נכון של יחסי הכוחות. ומישהו ניצל את המצב הזה כדי לפגוע בי.

פגיעות לא קורות בגלל מאפייני האישיות של הקורבן.

אף אחד לא מקווה לרע,

מייחל לעצמו רע או ממציא רע לעצמו יש מאיין.

. האשמת הקורבן לא נפסקת ויש כל הזמן צורך לפעול, לעשות, להציל, לא להישאר במצב של חוסר אונים וחוסר ישע

כמות האנרגיה שנדרשת כדי להפריך בולשיט מסוג האשמת קורבן עולה בהרבה על הכמות שנדרשת כדי להוציא

בולשיט כזה מהמקלדת.

האישי הוא פוליטי או הפרטי הוא פוליטי

 היא טענה פוליטית שהפכה למטבע לשון נפוץ. “

האישי הוא הפוליטי” מדגיש את ההשפעה של מבנים חברתיים והפוליטיים על הניסיון האישי.

מצבים שנחשבו כמצבים אישים, למשל יחסים בין בני זוג, או ההחלטה אם ללדת או להפיל, 

מושפעים ונקבעים על בסיס נורמות פוליטיות וחברתיות. נושאים שנחשבו כפרטיים ולכן לא מתאימים לדיון בעולם הציבורי, כמו אלימות במשפחהאמצעי מניעהאונס וכדומה – הם נושאים שהתנועה הפמיניסטית דורשת שיתקיים בגינם דיון ציבורי והכרעות בתחום הפוליטי.

No one deserves to be guilty of being a victim,

and no victim deserves to be denied the right to be listened to
The amount of energy required to disproof victim-blaming arguments further exceeds the amount of energy to come up with such arguments, and I tend to feel personally attacked when I hear the way people talk about Palestinians, Ukrainians, and Iranians- as if they deserve the atrocities that are being committed against them.

Published by

8 responses to “כשהאישי הוא הפוליטי העולם הוא טריגר גדול”

  1. האישי הוא בהחלט פוליטי. את כותבת נפלא אליפלט

  2. […] כשהאישי הוא הפוליטי העולם הוא טריגר גדול […]

  3. […] שבוגרי מכללת שקרכלשהו “בולעים” את אלה שבאמת מוסמכים לטפל […]

  4. […] לפעמים העולם בחוץ הוא טריגר אחד גדול, […]

  5. […] ואני אישה מרשעת שהרסה את חייהם […]

  6. […] של אינפוזיה זה עצם זר שחודר לגוף- טריגרי […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: