המלצות צפייה ביו-טיוב – מה רואים היום?

המלצת צפייה – אקטואליה וחדשות ביו-טיוב

קישור לצפייה בכנס של המכון למחקר ביטחון לאומי ביוטיוב (40 דקות)

 באנגלית

ועוד המלצת צפייה –

על השקרים של

מכון גראבל-

 תעמולה

בנושא מלחמת רוסיה -אוקראינה

 מוסד שמאלני מכובד?

How The Gravel Institute Lies To You About Ukraine

One thought on “המלצות צפייה ביו-טיוב – מה רואים היום?

Leave a Reply