fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • להיות דעאש

    אמרתי למטפלת שיותר ממה שאני פוחדת להיות קורבן של דעאש אני פוחדת להיות דעאש בעצמי. וכשהייתי בחיי בסיטואציה שהרגשתי שבה אני מאבדת את עצמי, שבה אני על פי תהום ועלולה להפוך להיות דעאש נקטתי באמצעים קיצוניים מאוד כדי שזה לא יקרה. השורש של הרדיקליות השורש של הרדיקליות, כפי שמתאר אותה ד”ר דניאל לב הוא תפיסת […]


להיות דעאש

אמרתי למטפלת

שיותר ממה שאני פוחדת להיות קורבן של דעאש

אני פוחדת להיות דעאש בעצמי.

וכשהייתי בחיי בסיטואציה שהרגשתי שבה אני מאבדת את עצמי,

שבה אני על פי תהום ועלולה להפוך להיות דעאש

נקטתי באמצעים קיצוניים מאוד כדי שזה לא יקרה.

השורש של הרדיקליות

השורש של הרדיקליות,

כפי שמתאר אותה ד”ר דניאל לב

הוא תפיסת עולם שרואה את העולם כמאבק בין אמונה לכפירה.

אין אישי- כי הכל אישי.

האישי מתבטל ולא קיים בעולם כזה. כל האישי הופך לפוליטי.

רדיקליות יש לה מופעים רבים- חילוניים ודתיים באחד.

אבל המהות שאליה היא חותרת,

ביטול האישי היא אחת בעיני.

ולכן-

כל יום הוא מלחמה פנימית בדעאש שבתוכי.

כי תפיסת העולם שבה האישי הוא פוליטי

, למשל- גורמת לי לחשוב

שעבודה היא נושא פוליטי לחלוטין

ובשל כך מותר להתנגח באנשים בשל מצבם התעסוקתי,

למשל.

בסופו של דבר, ביטול מוחלט וטוטלי של האישי

מביא למות המוסר והולדת הרוע.

ולכן המאבק על שימור וקידוש האישי,

ועל זכויות הפרט חשוב מאי פעם.

בלעדיו,

כל נטייה רדיקלית

תהפוך לאלימות אכזרית שסופה מי ישורנה.

איזומורפיזם: הידמות ארגונית

דעאש פועל בעולם לעניות דעתי בין היתר דרך איזומורפיזם,

הידמות ארגונית.

הוא משפיע גם על תנועות חברתיות

שאינן קשורות אליו כלל.

נדמה לי שאפשר לדבר על דעאש בתור

נגיף תודעתי

נגיף תודעתי שמקדם רדיקליות באשר היא,

לא רק רדיקליות דתית אלא גם פוליטית, חברתית ולאומנית

Published by

2 responses to “להיות דעאש”

  1. […] הוא הפוליטי העולם הוא טריגר גדול להיות דעאש על […]

  2. […] להיות דעאש עוד על הטרור […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: