fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • תשלום דמי חבר לדעם- מפלגת פועלים

    #האישי_הוא_הפוליטי כששמעתי על ההתקפה בחדרה קבלתי התקף חרדה. הרגשתי שהעולם מתמוטט סביבי. ששום דבר לא יחזור להיות נורמלי שמה שהיה הוא שיהיה ועוד יותר גרוע. שעוד פעם הולך לשטוף את הארץ גל עכור של אלימות גזענית. שירושלים תבער בקרוב שוב. נשמתי עמוק. מה שהיה הוא שיהיה. זאת מציאות שאנחנו חיים בה. פרפורי הגסיסה של העולם […]


תשלום דמי חבר לדעם- מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים לוגו  daam  workers party
דעם מפלגת פועלים כלכלה ירוקה מדינה אחת

#האישי_הוא_הפוליטי

כששמעתי על ההתקפה בחדרה קבלתי התקף חרדה.

הרגשתי שהעולם מתמוטט סביבי.

ששום דבר לא יחזור להיות נורמלי

שמה שהיה הוא שיהיה ועוד יותר גרוע.

שעוד פעם הולך לשטוף את הארץ גל עכור של אלימות גזענית. שירושלים תבער בקרוב שוב. נשמתי עמוק.

מה שהיה הוא שיהיה. זאת מציאות שאנחנו חיים בה.

פרפורי הגסיסה של העולם הישן, חבלי הלידה של העולם החדש

. גסיסתו של העולם הישן היא מכוערת,

מיוסרת ומתמשכת אבל העולם החדש עדיין לא התגבש וקיבל צורה.

יש לנו דור צעיר מדהים- תאמינו לי פגשתי אותם בסדנאות שהעברתי

ולא הבנתי איך יצאו כאלה נפלאים מעולם כה מחורבן.

המצב שאנחנו נמצאים בו- זאת ריצת מרתון לעבר עולם דמוקרטי יותר- או הכחדה המונית.

זה מירוץ שנמשך כבר כמה זמן וכעת הקצב הואץ.

אולי אנחנו קרובים יותר לעולם החדש,

קו הסיום של המירוץ הזה. מבחינתי הGreen New Deal-לשם אני חותרת,

ולשם אני רוצה לרוץ ביחד עם

Da’am Party – מפלגת דעם – حزب دعم,

ולכן שילמתי דמי חברות בלי לדעת באמת מה זה יתן מעבר לאפשרות לרוץ ביחד,

כקבוצה, לאן שצריך לשעוט עכשיו ביחד.

Da’am workers party- green economy, One_state

دعم: تضمون دولي، اقتصاد اخضر، دولة واحدة

דעם- כלכלה ירוקה, מדינה אחת

מפלגת דעם בטוויטר

מפלגת דעם בפייסבוק- קישור

Do not manage the conflict, resolve it!

http://t.ly/OVTw

Israeli PM Naftali Bennett’s axiom that the Israeli

#Palestinian conflict is unsolvable,

and that at best it can only be managed

. So far, the conflict seems to be managing him.

ניהול כושל של סכסוך לא פתיר. האקסיומה של בנט, שהסכסוך הישראלי פלסטיני אינו פתיר, אי לכך, מה שנדרש הוא רק לנהל אותו, הפכה להלכה המקובלת על שמונת מרכיביה של הקואליציה, ממפלגת ימינה, דרך מרצ ועד רע”ם. בפועל, הסכסוך מנהל אותנו.

http://t.ly/Iylq

Published by

2 responses to “תשלום דמי חבר לדעם- מפלגת פועלים”

  1. […] תשלום דמי חבר לדעם- מפלגת פועלים […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: