fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


פורסם דו”ח השטח של מען על אזור התעשייה עטרות בירושלים, תחת הכותרת “עובדים פלסטינים דורשים זכויות ומתאגדים

פורסם דו”ח השטח של מען על אזור התעשייה עטרות בירושלים,

תחת הכותרת “עובדים פלסטינים דורשים זכויות ומתאגדים”.

הדו”ח כולל תמונת מצב עדכנית של הקשיים המבניים בפניהם עומדים העובדים הפלסטינים

וכן סוקר את תכניות העיריה לפיתוח האזור.

בנוסף הדו”ח בוחן את רפורמה ההיתרים שהוכרזה בעטרות במרץ 2019 ומעולם לא מומשה,

ומתאר את המאבק של מען לביטול הניכוי של דמי טיפול לטובת ההסתדרות משכר העובדים הפלסטינים –

מאבק שהביא במאי 2020 להפסקת הנוהג הפסול של גביית מיליוני שקלים מעובדים פלסטינים לטובת ההסתדרות.

בסוף הדו”ח מתוארים שני נסיונות איגוד עובדים באזור,

שאפשרו למען הצצה מבפנים למצבם של העובדים והבנה טובה יותר לגבי האפשרות לשנות אותו.
הדו”ח
נכתב על ידי מנכ”ל מען, אסף אדיב,

בשיתוף עם מוהנד ענאתי, תושב כפר עקב בירושלים, שערך תחקירים וראיונות עם עובדים.

אזור התעשייה עטרות הוא אזור התעשייה המסורתית הגדול בירושלים.

הוא מאכלס כיום 160 מפעלים, ונמצא בתנופת פיתוח והתרחבות. באזור עובדים כיום 3,600 איש, רובם תושבי הרשות הפלסטינית שעוברים יום יום את מחסום קלנדיה הסמוך בדרכם לעבודה.

ריכוז אלפי עובדים במפעלים שחלקם דורש יציבות ומקצועיות,

מייצר, בלי שזאת היתה הכוונה המקורית,

כוח עבודה קבוע ובעל יכולת מיקוח, ומכאן גם האפשרות לאגד עובדים. בשנת

2019 החלו עובדים באזור להצטרף למען מתוך כוונה להגיע להסכמים קיבוציים במקומות העבודה.

כארגון עובדים שחרט על דגלו שותפות שוויונית של עובדים ללא תלות בזהות והשתייכות לאומית או דתית,

מען פתח את שעריו בפני עובדים הפלסטינים המבקשים להתאגד.

בעטרות איגד הארגון עד כה שלושה מפעלים. באחד מהם – מפעל רג’ואן למזון,

הושג במרץ 2021 הסכם קיבוצי פורץ דרך.

מטרת הדו”ח

היא בירור עובדתי ועדכני של הבעיות הכרוכות בהעסקת עובדים תושבי הרשות הפלסטינית בישראל

והצגת פתרונות וכיווני פעולה אפשריים.
הטענה שאנו מציגים כאן היא שהשיטה הקיימת למתן ההיתרים כושלת ופוגענית ויש לשנותה מהיסוד

. עטרות בהקשר זה הוא מיקרוקוסמוס למצבם של כ-150 אלף עובדים פלסטינים המועסקים בישראל ובהתנחלויות.

מען מציג בדו”ח זה שני רעיונות מעשיים שניתנים לביצוע מיידי:

האחד הוא מודל של שינוי משטר ההיתרים, והשני הוא התאגדות עובדים.

כארגון עובדים אחראי שפועל באזור התפר בין הצד הישראלי

והצד הפלסטיני מוביל מען דרך פעולה המבוססת על עקרון השוויון בין ישראלים ופלסטינים.

גם מי שחולק על דעתנו יהיה חייב להסכים כי הדו”ח הנוכחי

מניח מסד נתונים הכרחי שמעולם לא נאסף והוצג, ומכאן חשיבותו וייחודו.

מען איגוד עובדים עובדים פלסטינים מתאגדים ודורשים זכויות
https://www.facebook.com/WacMaan מען הוא איגוד עובדים ששייך למפלגת דעם

Published by

One response to “פורסם דו”ח השטח של מען על אזור התעשייה עטרות בירושלים, תחת הכותרת “עובדים פלסטינים דורשים זכויות ומתאגדים”

  1. […] חוקית על המעסיק לפתוח איתו במו”מ על הסכם קיבוצי. מען – ארגון עובדים מאגד ומגן על עובדים פלסטינים שמועסקים על ידי מעסיקים […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: