fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


אמנסטי אינטרנשיונל ישראל: דאגה בשל דיווחים בתקשורת על כוונה להשתמש באופן נרחב במאסרים ללא משפט

דאגה עמוקה בשל הכוונה להשתמש במאסרים ללא משפט בצו מנהלי באופן “נרחב בניגוד לחוק הבינלאומי.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל מביעה דאגה עמוקה בשל דיווחים בתקשורת על כוונה להשתמש באופן נרחב במאסרים ללא משפט נגד פלסטינים אזרחי ישראל.

מעצר מנהלי אחרי פיגועים

כוונה שבאה על רקע הדאגה המובנת בשל הפיגועים האחרונים.

באמנסטי ישראל

מדגישים כי תחת הכותרת המטעה

של “מעצר מנהלי” ישראל מבצעת בעקביות

במשך שנים רבות מאסרים ללא משפט

בצווים מנהליים,

בהיקפים סיטונאיים.

.- מנהל מחלקת התוכניות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל

דוקטור יריב מוהר אמר

זהו איננו #מעצר_מנהלי,

שמותר על פי החוק הבינלאומי

אך ורק במקרים קיצוניים

של סכנה ברורה מאיום מיידי,

וגם זאת

, לתקופות קצרות של ימים ספורים,

בטרם החשודים העצורים

מועברים להליך משפטי הוגן,

פתוח וציבורי ככל שניתן.

,השיטה הישראלית,

לא רק שאינה מקיימת מעצר מנהלי

על פי החוק הבינלאומי,

אלא שהיא גם פשע בלתי מידתי,

ואף עשויה להחריף את ההקצנה

בקרב האוכלוסיות המדוכאות.

גם כשיש מתח

בין שיקולי ביטחון לשיקולי זכויות האדם

על הפגיעה בזכויות האדם

להיות מידתית ומינימלית,

אבל הכוונה – לפי הדיווחים בתקשורת –

לבצע מעצרים מנהליים נרחבים

מציבה עוול ואיוולת גדולים עוד יותר

, כיוון שגל מעצרים כזה

לא משרת את הביטחון ואף עלול לפגוע בו

המערכת הישראלית

משתמשת בצווים המנהליים

כך שכמעט כל אדם

עשוי “להיעצר” באופן הזה

, לחודשים ואף שנים

, בלי מידע על האישומים נגדו,

אם יש כאלה בכלל,

ובלי האפשרות לדעת מתי ישוחרר.

“כולנו חוששים מחזרה

למצב המחריד של מתקפות טרור ופיגועים”,

אנו מתריעים מפני אינפלציה במעצרים

ללא משפט בצו מנהלי לאור הפרסומים

האחרונים בעניין,

ומדגישים כי

לא יעלה על הדעת

שתישלל חירותו של אדם

ללא כתב אישום,

ללא הצגת ראיות

וללא הליך משפטי

שבו החשוד יכול

להתמודד עם הטענות נגדו.

עוד מידע על הקשר בין

שמירה על זכויות אדם לחיזוק הביטחון

תמצאו בעמוד היוזמה לביטחון וזכויות האדם

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: