fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • לאומיות

    עוד משהו שמפריע- איך “לאומי” הפך ל”לאומני” וה”לאומנים” לאנשים לא לגיטימיים שאסור לתמוך בהם. בשיח שלנו, פעילים ישראלים באמת יש בעיה עם הלאומיות כי אנחנו, הלא-ציונים שואפים ללאומיות שאינה כרוכה בשיוך דתי או אתני. אבל חלק מהאנשים שאנחנו מתיימרים לתמוך בהם ולהיות בני ברית שלהם לא שותפים לדיעות שלנו אודות לאומיות. ולא כל המדוכאים בעולם […]


לאומיות

עוד משהו שמפריע- איך “לאומי” הפך ל”לאומני”

וה”לאומנים” לאנשים לא לגיטימיים

שאסור לתמוך בהם.

בשיח שלנו, פעילים ישראלים

באמת יש בעיה

עם הלאומיות כי אנחנו,

הלא-ציונים שואפים ללאומיות

שאינה כרוכה בשיוך דתי או אתני.

אבל חלק מהאנשים

שאנחנו מתיימרים לתמוך בהם

ולהיות בני ברית שלהם

לא שותפים לדיעות שלנו אודות לאומיות.

ולא כל המדוכאים בעולם הם שמאלנים.

הסטודנטים העיראקים

שיוצאים להפגין בהחלט עונים לתואר של “לאומיים”

, יש להם גאווה לאומית והלאומיות

היא חלק מהמאבק שלהם וזה לא פוסל אותם חלילה.

גם בקרב מתנגדי המשטר באיראן-

הלאומיות חזקה,

הם לא תומכים

במאבקים בדלניים של מיעוטים אתניים.

וכן, יוצא לי לפעמים אפילו לדבר עם חברים

שמתגעגעים לימים היפים של סדאם חוסיין.

בעיני זה שאדם תמך במשטר לאומי לא דמוקרטי

לא הופך אותו למוקצה מחמת מיאוס.

ואותו דבר לגבי האוקראינים-

נכון שלנו בתור שמאלנים יפי נפש

קשה עם סמלים לאומיים ודגלים

ועם לאומיות בכלל

, אבל לא ביקשו מאיתנ לאהוב

את הדיעות של האוקראינים

וזאת לא השאלה בכלל.

זכותם לבחור

באיזו לאומיות שמבטאת אותם

, זה לא צריך למצוא חן בעינינו

או להיות ערב לאוזנינו.

זה לא תפקיד המדוכאים

לדבר בשפה שנוח לנו לשמוע

, ולעיתים המדוכאים ידברו בשפה לאומית.

תפקידנו להקשיב. לא לשפוט.

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: