fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הדם האוקראיני זוכר

    לא נהייתי מומחית לגיאו-פוליטיקה של מזרח אירופה. אני לא מדברת או קוראת רוסית וכף רגלי לא דרכה שם. ובכל זאת אני מרשה לעצמי להתבטא בנחרצות בגלל הזיכרון ההיסטורי. ******* מגיל צעיר הוסבר לי- המוצא שלי הוא אוקראיני. לא רוסי. הרוסים הם האויב שרוצה לכבוש אותנו. בזיכרון ההיסטורי של המשפחה שלי- הרוסים הם האויב. הם אלה […]


הדם האוקראיני זוכר

לא נהייתי מומחית לגיאו-פוליטיקה של מזרח אירופה.

אני לא מדברת או קוראת רוסית וכף רגלי לא דרכה שם.

ובכל זאת אני מרשה לעצמי להתבטא בנחרצות בגלל הזיכרון ההיסטורי.

*******

מגיל צעיר הוסבר לי- המוצא שלי הוא אוקראיני.

לא רוסי. הרוסים הם האויב שרוצה לכבוש אותנו.

בזיכרון ההיסטורי של המשפחה שלי- הרוסים הם האויב.

הם אלה שטבחו והשמידו עשרות רבות מבני משפחתי.

התודעה הפוליטית שלי התעצבה

על בסיס הסיפורים על אכזריות הכיבוש הרוסי, אליהם התוודעתי בתור ילדה.

*****

זהויות הן מורכבות והיברידיות.

אני לא דוברת רוסית או אוקראינית

. אבל אני חושבת על אוקראינה בתור ארץ אבות.

סבתא שלי נאלצה להגר מאוקראינה

בגיל צעיר יחסית כי האווירה ליהודים לא הייתה נוחה.

היא סבלה מהאנטישמיות

. בתפיסה שלי, יש לי זכות לחזור לאוקראינה. זכות שיבה.

זאת מולדת מדומיינת. שהקשר שלי איתה הוא כמעט מיסטי.

חלק מאוקראינה הוא שלי מכוח השנים שהמשפחה שלי חיה שם.

אז לא- אני לא מומחית לענייני אוקראינה.

אני יהודיה ממוצא אוקראיני ואני שלא שוכחת את המוצא שלה

. והלוואי שנגיע ליום שבו לא אהיה סתם אשכנזיה לבנה,

כי באמת שיש גוונים בלובן

ולמזרח אירופה יש גוון מיוחד, הלוואי שיישמר ולא יאבד.

התייחסות אנתרופולוגית ליהודי מזרח אירופה ולתהליך ההשתכנזות שלהם

נמצאת במאמר האיקוני של עזיזה כאזום.

למי שאין כוח לקרוא, אסכם ואומר בקצרה

שיהודי מזרח אירופה במקור

אינם סתם “אשכנזים” אלא “אוסט יודן”

, במילים אחרות-

מזרחיים לכל דבר,

המזרחים הראשונים,

עוד לפני קום המדינה,

עוד לפני שהמזרחים עצמם נהיו מזרחים.

היו קיימים פערי מנטליות

מובהקים בין יהדות מערב אירופה (הייקים)

ליהדות מזרח אירופה (האוסט-יודן).

אלה האחרונים עברו

תהליך של אוריינטליזציה

ויוחסו להם התכונות

שמיוחסות היום ליוצאי ארצות האסלם.

אבל האמת היא שאנחנו היהודים

ממוצא אוקראיני היינו המרוקאים הראשונים,

בימים שאתם עוד ישבתם לכם קרוב לחצר המלך

ונהנתם מכל הפריבליגיות

. נשים ממוצא אוקראיני

הן לא קרות ומאופקות

אלא להיפך,

רגשניות ונוטות להיסטריה

ולדאגנות מופרזת.

ידיד שלי תיאר את זה

בתור אש טירוף

מזרח אירופאי שבוערת בנו.

גם בי.

זאת מנטליות.

שהלוואי שנכיר ונטפח במקום למחוק

ולכסות תחת

אשכנזיות לבנה בינרית ומשעממת

קריאה נוספת

Israeli Sociology / סוציולוגיה ישראלית

כרך א‎, חוברת‎ 2 (תשנ”ט, 1999), pp. 385-428 (44 pages)

Published by: 

Dept. of Sociology and Anthropology

, TAU / החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

כזום, ע., & Khazzoom, A. (1999).

Western Culture, Stigma, and Social Closure;

The Origins of Ethnic Inequality among Jews in Israel /

תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות חברתית:

הרקע לאי-השוויון האתני בישראל.

Israeli Sociology / סוציולוגיה ישראלית, א(2), 385–428

. http://www.jstor.org/stable/23442219

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: