fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • כל החתולים הם טרור

    אחרי שיחה עם Brian Callan נאלצתי לגנוז את כל הראיונות שעשיתי עם פעילי רשת מאיראן. אני לא אסכן את חבריי בגלל המשאלה שלי לקבל כבוד והכרה. ומצד שני- האנשים האלה הם אנשים בוגרים לגמרי שבחרו בדרך מסוכנת אומנם, אבל בחרו ובוחרים בעיניים פקוחות להתנגד למשטר על ידי יצירת קשרים עם אזרחים של מדינת אויב . […]


כל החתולים הם טרור

מוקדש לחבר יקר שיושב בכלא ברפובליקה האסלמית של איראן ואוהב חתולים

אחרי שיחה עם Brian Callan

נאלצתי לגנוז את כל הראיונות שעשיתי עם פעילי רשת מאיראן.

אני לא אסכן את חבריי

בגלל המשאלה שלי לקבל כבוד והכרה.

ומצד שני- האנשים האלה

הם אנשים בוגרים לגמרי

שבחרו בדרך מסוכנת אומנם,

אבל בחרו ובוחרים

בעיניים פקוחות להתנגד למשטר

על ידי יצירת

קשרים עם אזרחים של מדינת אויב

. זאת ההתנגדות שלהם.

ואלה אנשים שחיים

תחת דיכוי והשתקה בלתי נסבלים.

הם בוחרים לקחת את הסיכון ,

וחלק משלמים מחירים יקרים,

אז אני רוצה שלפחות

ידעו על הפעילות שלהם,

שהקרבנות

שהם מקריבים לא יהיו קרבנות שווא.

אני לא רוצה שישכחו את האנשים האלה

רק בגלל שהם לא אוחזים

בבקבוק מולוטוב אלא בעט.

אני לא יכולה לאטום את האוזניים והלב

מול האנשים האלה והרצון שלהם להישמע,

שוב, וכאמור- בתור אדם שעבר השתקה בעצמו.

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: