“אורי שוורץ (2012 Schwarz )

מציע את המונח “הביטוס קולי” כדי לחבר בין מעמד ואתניות לבין שימוש בקול במרחב הציבורי. הנורמות הבורגניות תובעות התנהגות שקטה בתחום הציבורי על מנת שלא להפר את הזכות לפרטיות גם בציבור, ואילו התנהגויות רועשות מזוהות עם צעירים ממעמד נמוך. התנהגות קולנית — למשל השמעת מוזיקה בעוצמה —יכולה להיות מפורשת כדרכן של קבוצות אתנו–מעמדיות לתבוע טריטוריה, כלומר היא מהווה “פוליטיקה של נוכחות” (2009 Oosterbaan .)הייחוס של “רעש” למזרחיות ו”שקט”לאשכנזיות או להשתכנזות תומך במערכת הסיווג והמיון האתנית הממקמת את האשכנזיותבראש ההיררכיה התרבותית בישראל. אם הביטוס קולי רועש הוא דרך לתבוע נוכחות במרחבהציבורי, המשתכנז, באמצו הביטוס קולי שקט יותר, מאופק יותר, מבקש לצמצם לא רק את “הנראות האתנית המסומנת שלו אלא גם את הנוכחות הקולית שלו

, אורנה ששון לוי ואבי שושנה (2014) | השתכנזות: על פרפורמנס אתני וכישלונו, תיאוריה וביקורת גליון 42 עמוד 82

ואני חושבת על עצמי איזו מין אישה קולנית אני וכמה שמעירים לי דייטים ופרטנרים שאנמיך את הקול שלי ואהיה יותר בשקט שאצמצם את הנוכחות שלי במרחב ואני מתפלאת על החוצפה ועל עזות המצח שיש להם למשטר אותי ולהשתיק אותי. אני יכולה לחשוב ולהיזכר בשני משתיקנים מעוררי סלידה כאלה שהדליקו לי נורה אדומה עם הבקשה שאהיה בשקט, כי הרי אני אישה. וכמה חוסר מודעות יש בדרישה הדכאנית הזאת להנמיך את הקול. כואב לי או שאני מתרגשת. ויש לי קול חזק של זמרת באופן טבעי ואני לא מתכוונת להתנצל על המקום שאני תופסת אני פשוט אעבור הלאה ואחפש את מי שיקבל אותי כמו שאני, אישה רועשת וקולנית

Leave a Reply