fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • האוקראינים אנטישמים- האומנם?

    האוקראינים הם קורבנות רעים. לכל מי שרוצה לחזור בעיני על טענת כן, האוקראינים אנטישמים ואני אישה מרשעת שהרסה את חייהם של מאות או אלפי גברים חפים מפשע בקלות בלתי נסבלת. זה אם אתם בוחרים לקחת חלק בהאשמת הקורבן. אין הבדל בין להשמיץ אותי כקורבן אונס לבין להשמיץ את לוחמי החופש האוקראינים – המנגנון של הפיכת […]


האוקראינים אנטישמים- האומנם?

האוקראינים הם קורבנות רעים.

לכל מי שרוצה לחזור בעיני על

טענת כן, האוקראינים אנטישמים

ואני אישה מרשעת שהרסה את חייהם

של מאות או אלפי גברים חפים מפשע בקלות בלתי נסבלת.

זה אם אתם

בוחרים לקחת חלק בהאשמת הקורבן.

אין הבדל בין להשמיץ אותי כקורבן אונס

לבין להשמיץ את לוחמי החופש האוקראינים

– המנגנון של הפיכת קורבנות לאשמים פועל באותו אופן

הן ברמת הפרט והן ברמת הקולקטיב. זה חלק ממהלך הנירנור,

הגאזלייט שקורה הן כאשר פוגעים בפרט

והן כאשר פוגעים בעם שלם. זה לא משהו

ההיקף שבו ההכפשה והדיבה מתרחשת וקורית. מה שמשנה זה לקחת עמדה מוסרית

ולא לשתף פעולה עם האשמת הקורבן, הנירנור ,

ההכפשה וההשמצה

של המדוכאים.

של הצד החלש יותר ביחסי הכוח.

. אני לא מאמינה

שהאוקראינים אנטישמיים

יותר ממה

שהסורים תומכים באל-קאעידה

או

שהסינים האויגורים

נתמכים על ידי דעאש וה

CIA.

או שאני אשת תקשורת

שכאמור

החריבה את חייהם

של מיליוני גברים תמימים

שלא עשו לי כלום מעולם.

אל תקנו את השקרים ,

את התעמולה, את הכפשת הקורבנות

, את השמצתם של המדוכאים.

לא בשבילי, ולא לאף אחד.

הקלות הבלתי נסבלת האמיתית

היא הקלות הבלתי נסבלת

שבה קורבנות

נהפכים לאשמים בעוול שנעשה להם.

Leafy sees
Leafy writes

טראמפ אומנם הסתלק,

אולם מורשת הטראמפיזם

ממשיכה להשחית את ה”שיח”.

הטראמפיזם

וגם מכונת התעמולה הרוסית

עובדים באותה צורה-

הן מבוססות על התפיסה

שעובדות הן לא חשובות

ואפילו מפריעות ומזיקות

אם הן סותרות את העמדות שלנו

כלפי נושא מסויים.

וכך יוצא

שאני נתקלת באינספור

פרסומים “טראמפיסטיים”

שמופיעים גם באתרי שמאל

מכובדים ומהוגנים.

מחברי הפרסומים הללו

לא טורחים לתבל אותם בעובדות ונתונים

אלא

מסתמכים על הרהורי ליבם

ומשאלותיהם האנטי- אימפריאליסטיות

. הם הולכים עם הרגש,

ומנשקים את הדגל של

סין האנטי-אימפריאליסטית

תוך התעלמות מוחלטת מכך

שסין היא אחת המדינות

שאחראית להפרות חמורות

ביותר של זכויות אדם.

אפקט דאונינג- קרוגר

שהצמיח בן לילה מאות

אם לא אלפים מומחים

לאפידמיולוגיה מכה שנית,

והפעם בהקשר האוקראיני.

כעת אנחנו מתברכים בבציר חדש

של מומחים להיסטוריה

של מזרח אירופה, וגם בסינולוגים,

דוקטורטים מטעם עצמם

לעניין סין.

מומחיות-בזק בכל נושא שהוא

נרכשת במחיר התעלמות מעובדות.

התעלמות מעובדות

היא אם כן דבר רצוי ומבורך

אם זה תורם למאבק

ב”אימפריאליזם האמריקאי”

או מה שזה לא יהיה

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: