רווחה נפשית לנוכח תרחיש העולם העוין Hostile world scenario

http://primage.tau.ac.il/libraries/brender/the2_f/9933262493304146.pdf קישור לקריאת המאמר בטקסט מלא- ” רווחה נפשית של אמהות גאות לא ביולוגיות לנוכח תרחיש העולם העוין, מאת זוהר לביא, 2021, אוניברסיטת תל אביב

למעשה תרחיש ה”עולם העוין” יכול להכיל תסריטים שונים המבוססים על ניסיון חיים אישי ועל ההיסטוריה הלאומית של הפרט. תרחיש העולם האויב מהווה הגדרת מצב או תיאור מצב שבו העולם הוא מקום מאיים ומלא בסכנות. אולם אין פירוש הדבר שהפרט צריך לשקוע בתחושה של ייאוש ופסימיות. להיפך, אם יש לפרט חוסן נפשי הוא יכול לפרש ולהטות את תסריט העולם העוין על פי הנרטיב שבו הוא בוחר, של תושייה, של אתגר והישרדות או של “חוסר אונים נרכש”.

לביא, 2021 , רווחה נפשית של אמהות גאות לא ביולוגיות לנוכח תרחיש העולם העוין, אוניברסיטת תל אביב, עמוד 23
לביא, ז. (2021) רווחה נפשית של אמהות גאות לא ביולוגיות לנוכח תרחישי עולם עויין חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,החוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב , עמוד 24

Leave a Reply