fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • קולן של חסרות הקול

    קולן של חסרות הקול צבוע בשקוף שנמסך אדום לבן שחור אדום הכל בסדר אמא אני רק מדממת לבן גם אני הייתי פעם לבנה ויצאתי לשחק בחוץ ברגליים יחפות וחזרתי שחורה או מלוכלכת כולם שיחקו אותי או כולם שיחקו בי ואני שיחקתי כולם וחזרתי הביתה פצועה אמרתי אמא הכל בסדר אני רק מדממת והדם שנקרש סביב […]


קולן של חסרות הקול

קולן של חסרות הקול צבוע בשקוף שנמסך אדום לבן שחור

אדום הכל בסדר אמא אני רק מדממת לבן

גם אני הייתי פעם לבנה ויצאתי לשחק בחוץ

ברגליים יחפות וחזרתי שחורה או מלוכלכת

כולם שיחקו אותי או כולם שיחקו בי ואני שיחקתי כולם וחזרתי הביתה פצועה אמרתי אמא הכל בסדר

אני רק מדממת והדם שנקרש סביב הצלקת

הפך שחור ומזוהם, הפך לרעל בעורקים והחמיץ את החלב בשדי שלא הניקו

הרג את ילדי שלא נולדו בטרם היווצרם

מישהו פעם ניסה לקבור אותי עמוק באדמה וחפרתי את הדרך החוצה

מרח אותי בזפת ונוצות והצעיד מול הקהל

ו גזר עלי אלם להיות חסרת הקול שבשביל שהקול

הקול השקוף שלי נצבע בלבן אבל אני לא מדברת את עצמי ולא אומרת אינני

יצאתי לשחק בחוץ ומישהו בא

ולקח אותי ממני ומאז אני שואלת על מקום הימצאי בעולם

ספינה אובדת בחלל ,סוטה מנתיב האנושי , אשמה תמיד

מחוץ לנתיב האנושי מצאתי כל כך הרבה דרכים להיות

מרחפת בחלל הריק, מחוללת כאוס, עושה ג’יהאד ממילים.

קול משלי

יש לי קול משלי אשר אני שומעת אותו כשיש שקט מסביבי.

בתוך השקט אפשרי להיות בהקשבה פנימית

לפני שאדבר אל עצמי ואומר, עתה השמיעי קולך

אני גוזרת על עצמי צנזורה חמורה כי כל מילה שתצא ממני היא שבר זכוכית שננעץ בבשר החי

קולות של אנשים אחרים מהדהדים בתוך השקט שנגזר עלי בשל צנזורה חמורה

ונדמה שהמילים האחרונות בשיר יהיו, לא בשמי ולא עוד.

כאשר מישהו אחר מדבר אותי הרי לא נותר לי עוד דבר משל עצמי מלבד להוריד את הראש בבושה

ולשתוק ואם הייתי יכולה הייתי עושה את זה אלף פעם עד שכל המילים הרעות היו נסלחות לי

(1997 ) בהשראת המאמר “יש לך קול אותנטי” של דוקטור פנינה מוצאפי הלר

Published by

2 responses to “קולן של חסרות הקול”

  1. […] תמציתי ניתן לומר שתרחיש העולם העוין […]

  2. […] המקימות של עמותת כולן שאפו להקים קבוצה בעלת כוח פוליטי. […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: