מתיאוקרטיה דתית לאוטוקרטיה צבאית: האם איראן בדרך לבחירתו של נשיא צבאי? – INSS

מות ח’אמנהאי עשוי להאיץ את תהליך המיליטריזציה של המדינה האיראנית ואולי אף להכשיר את הקרקע למודל שלטוני חלופי ולהשלכות מרחיקות לכת על מדיניותה מבית וכלפי חוץ. (רז צימט, אפריל 2020)

https://strategicassessment.inss.org.il/articles/the-militarisation-of-irans-presidency/

Leave a Reply