תרגום ‘Beirut – Elephant Gun)’

שירים ותרגומים 

אם הייתי צעירה הייתי בורחת מן העיירה

הייתי קוברת את החלומות שלי

כמו עכשיו

אנחנו שותים למוות, אנחנו שותים הלילה

רחוק מהבית רובה פילים

בוא נוריד אותם אחד אחד

נשכיב אותם לא ימצאו אותם לעולם

בוא ניתן לעונות השנה להתחיל להסתובב

בוא נפרק את המשחק הגדול 

נפרק את המשחק

זה קורע את השקט במחנה שלנו

בוא נפיל את המלך הגדול

ניתן למעגל עונות השנה להסתובב

 זה קורע את השקט במחנה

כל מה שנשאר זה להתחבא

Leave a Reply