fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • כמה שווים חיי מתמודד נפש?

    כמה שווים חיי אדם? אני מאמינה שהמאבק המשפטי של משפחת חבורה יכול להציל חיים, חיים ששווה לחיות אותם ולהילחם בשבילם. הוא לא יחזיר את החיים לשיראל חבורה אבל אולי הוא יכול לסייע למשפחה למצוא מעט נחמה ומשמעות במוות הנורא המיותר והזה. שיראל חבורה זכרונו לברכה היה זקוק לטיפל, לחמלה, לרחמים ולהקשבה – בטח שלא היה […]


כמה שווים חיי מתמודד נפש?

כמה שווים חיי אדם?

אני מאמינה

שהמאבק המשפטי של משפחת חבורה

יכול להציל חיים,

חיים ששווה לחיות אותם ולהילחם בשבילם.

הוא לא יחזיר את החיים לשיראל חבורה

אבל אולי הוא יכול לסייע למשפחה

למצוא מעט נחמה

ומשמעות במוות הנורא המיותר והזה.

שיראל חבורה זכרונו לברכה

היה זקוק לטיפל, לחמלה,

לרחמים ולהקשבה

– בטח שלא

היה צריך לבצע בו וידוא להריגה.

אדם שנמצא במצב פסיכוטי

אינו נושא באחריות למעשיו.

הוא שבוי בתוך המוח שלו,

שיכול להפוך למענה אכזרי ביותר

. כאשר המצב הפסיכוטי חולף

, אדם עשוי להודות

למי שטיפל בו

גם אם מלכתחילה הטיפול נכפה עליו.

אדם יכול להרגיש צער,

בושה וחרטה רבה

על המעשים שאותם עשה

מתוך חוסר שפיות,

ולבחור לצעוד בדרך להחלמה,

לקבל טיפול

וללמוד לנהל

גם מחלת נפש

שנחשבת למחלה קשה-.

נראה כי לשוטרים במשטרת ישראל

כרגע אין הכשרה מתאימה

להתערב במצבים

של אנשים בפסיכוזה.

אני גם בספק גדול

אם המשטרה

היא זאת שצריכה להתערב במצבים כאלה.

קטונתי.

אבל יש מי שתפקידו

לענות על השאלות האלה

כדי

למנוע את המקרה הבא.

מבחינת המענה הטיפולי

שקיים לעזור לאנשים

במצבים כמו של שיראל-

אני מאמינה שהוא קיים

אבל הוא לא נגיש.

אם המשפחה של שיראל חבורה

הייתה יותר מבוססת,

אולי הם היו יכולים למצוא לשיראל זכרונו לברכה

מקום בבית מאזן

חלופת אישפוז

אחרי שהרשויות סירבו לאשפז את שיראל בכפייה

חרף בקשתם.

חשוב לציין כפי שיכולה להעיד

 Inbal Bar-On

 מקרה שבו משפחה פונה בבכי ובתחנונים

כדי לאשפז את יקירם

הוא יוצא דופן-ודורש בדיקה.

בדרך כלל משפחות מתנגדות

לאשפוז בכפייה של יקיריהם.

חלק מהמשפחות

מתגייסות כולן להגיע לוועדות שחרור

ולהעיד על ההתנהגות הטובה של יקירהם.

בשבוע שקדם למותו של שיראל,

המשפחה שלו

ניסתה להשיג לו טיפול

ולפי טענתם

, שדורשת בדיקה

זכתה בהתעלמות

, למרות שחומרת מצבו הייתה ידועה

והוא היה אחרי אחד עשר אישפוזים קודמים.

Published by

2 responses to “כמה שווים חיי מתמודד נפש?”

  1. […] כותבת את הדברים האלה מדם ליבי, בתור מי שחייתה עם צעיר שמוגדר כתחלואה […]

  2. […] To make life possible, function. I don’t care if society thinks that I am weak or insane. […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: