fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • משמרת המחאה של נשים בשחור 24.07.2020

    בשקט ובאצילות הן עומדות הנשים המבוגרות האלה בחום ומפגינות נגד הכיבוש.כבר יותר מעשרים או שלושים שנה. בחורף הירושלמי הסוער ובשמש הקופחת. כבר שלושים שנה נראה לי, הן היו פה לפני כולן. הן האימהות של החיילים ששלחו אותם להילחם בקרב. והן לא סוטות בסנטימטר #נשים_בשחור הן עומדות שם, זקופות וגאות בנשמתן, האימהות של כל עם ישראל […]


משמרת המחאה של נשים בשחור 24.07.2020

בשקט ובאצילות הן עומדות הנשים המבוגרות האלה בחום ומפגינות נגד הכיבוש.כבר יותר מעשרים או שלושים שנה. בחורף הירושלמי הסוער ובשמש הקופחת. כבר שלושים שנה נראה לי, הן היו פה לפני כולן. הן האימהות של החיילים ששלחו אותם להילחם בקרב. והן לא סוטות בסנטימטר

#נשים_בשחור

הן עומדות שם, זקופות וגאות בנשמתן, האימהות של כל עם ישראל ומבקשות שיהיה שלום, שיהיה שלום ודו שיח ולא רק מלחמות. כבר שלושים שנה שהן עומדות שם והן לא נוטשות את משמרתן וזה מעורר בי כל כך הרבה כבוד. אנשים מהרחוב לועגים להן, צוחקים ומגדפים. אני גאה לעמוד איתן, לעמוד לצידן. להרים להן. לבקש, לדרוש שתסתכלו עליהן. שתכבדו את מסירות הנפש הזאת. את הצניעות שלא מבקשת כותרות וזרי תהילה. רק להעביר מסר מאוד פשוט ועדין:

בכאפי לאיחתלאל. די לכיבוש. שלום על ישראל. כבוד.

כשאני קוראת עכשיו את המילים שכתבתי אז אני קצת מתביישת בעצמי כי המילים האלה מלאות בפאתוס

נשים בשחור עלולות להיתפס כחבורה של נשים אשכנזיות פריבילגיות מתנשאות שמטיפות מוסר ומתריסות

אולי התפיסה הזאת לא חוטאת למציאות ואכן ניתן לטעון שהפעילות של נשים בשחור היא פעילות מתחסדת או מחווה סמלית ריקה מתוכן וחסרת משמעות. משמרות המחאה של הנשים בשחור הרי לא יקצרו את הכיבוש ,אפילו ביום אחד

ויתכן שהן אף משיגות תוצאה הפוכה מן המטרה שלהן: הישראלים מזהים את הביקורת וההתנגדות לכיבוש עם האליטות השנואות עליהם, עם ישראל הראשונה והם מגיבים בכעס

למרות הביקורת האפשרית הבחירה שלי היא להביט על נשים בשחור במבט אוהב ומכבד, כי החברה שלנו כל כך מזלזלת בנשים מבוגרות וכל כך נגועה בגילנות , מצפים מנשים מבוגרות לעסוק בסריגה או רכילות, לא בפעילות פוליטית וכי הנשים האלה סופגות את כל הביקורת והבוז ששמור למעמד שלהן וגם עלבונות שלא קשורים בכלל. וגם אם נשים בשחור לא מציעות חזון רדיקלי של דמוקרטיה אחת מן הים עד הירדן או אפילו תוכנית פוליטית מגובשת הרי שעצם העמידה לצידן היא התנגדות למלחמה ולאלימות ובימים קשים זה נותן קצת אוויר לנשימה.

Published by

2 responses to “משמרת המחאה של נשים בשחור 24.07.2020”

  1. […] The most dedicated and committed citizens. […]

  2. […] משמרת המחאה השבועית של “נשים בשחור […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: