fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


#اعدام_نکنید מחאה כנגד גזר דין מוות שהוצא כנגד שלושה ממפגיני חודש נובמבר ברפובליקה האיסלמית של איראן

. אירגון אמנסטי הבינלאומי קרא לפעולה דחופה בעניינם.

Outcry after Iran’s judiciary upholds death penalty for three protesters

Appeal against sentences handed to men over alleged role in anti-government protests fails.

Michael Safi Guardian

מחאה כנגד גזר דין מוות שהוצא כנגד שלושה ממפגיני חודש נובמבר ברפובליקה האיסלמית של איראן :

דיווח הגארדיאן.

מוחמד רג’אבי וסעיד תמג’ידי
איור דמותם של שלושת הנידונים למות כפי שמופץ ברשתות החברתיות

בית המשפט של איראן אישר את גזר דין מוות שהוצא כנגד שלושה גברים

בגין מעורבות בהפגנות חודש אבאן נובמבר 2019

ברפובליקה האיסלמית של איראן.


השלושה מואשמים בכך

שהשתתפו בהפגנות ההמונים נגד הממשלה

והידיעה אודות גזר דין המוות

שהוטל על שלושתם עוררו

גל של מחאה הן בקרב אירגוני זכויות האדם

והן בקרב הפעילים ברשתות החברתיות.

שלושת הגברים,

סעיד תמג’ידי בן עשרים ושש,

מוחמד רג’אבי בן עשרים ושמונה

ואמיר חוסיין מוראדי בן עשרים ושש

נעצרו במהלך

אחת ההפגנות הגדולות בהיסטוריה של

הרפובליקה האיסלמית באיראן

כנגד העלאת מחירי הנפט

והכלכלה

שנחנקת תחת

משטר הסנקציות האמריקאיות.

אירגוני זכויות אדם העריכו

שכשלוש מאות בני אדם

לפחות נהרגו במהלך ההפגנות האלה

ושבעת אלפים

נעצרו במהלך ההפגנות האלה.

רג’אבי ותמג’ידי חיפשו תחילה מקלט בטורקיה

לאחר שיחרורם מהמעצר הראשון.

הם גורשו מטורקיה

בסוף חודש דצמבר

לאחר ששהו מספר שבועות במחנה פליטים

אחרי משפט שנערך בדלתיים סגורות

הם נידונו לעונש מוות בגין

השתתפות בשוד מזוין,

חבלה ברכוש והתחמקות מדין.

אירגוני זכויות האדם טוענים

שהשלושה עברו עינויים

במהלך מעצרם

כולל מכות חשמל חוזרות ונשנות.

הם גם נקשרו

ונתלו במהופך

למשך פרקי זמן ממושכים


הרפובליקה האיסלמית באיראן

הוציאה להורג מאתיים חמישים ואחד בני אדם בשנה שעברה יותר מכל מדינה אחרת בעולם חוץ מסין.

איראנים רבים היו מזועזעים מהוצאות להורג בגין אישומים מגוחכים חל מסחר לא חוקי באלכוהול.

השלושה הואשמו בהשתתפות בואנדליזם

והצתה עם כוונה להתעמת במלחמה עם הרפובליקה האיסלמית באיראן.

. עורכי הדין של השלושה

טענו שהתנאים שבהם השלושה

היו נתונים היו מתחת לכל ביקורת

. appeal and upheld

the death sentences on Tuesday, the judiciary announced.
A broad range of Iranians joined the online campaign denouncing the sentences

מוחמד רג’אבי וסעיד תמג’ידי ואמיר חוסיין מוראדי מימין לשמאל
גזר דין מוות באיראן אמנסטי

Published by

2 responses to “#اعدام_نکنید מחאה כנגד גזר דין מוות שהוצא כנגד שלושה ממפגיני חודש נובמבר ברפובליקה האיסלמית של איראן”

  1. […] גזרי דין מוות בעוון מלחמה נגד אלוהים […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: