פעילת זכויות האדם אתנה דאמי נידונה ל74 מלקות ושתי שנות מעצר נוספות

Free Atena

אתנה דאמי הייתה פעילה בקמפיינים לביטול עונש המוות נגד התעללות בילדים ולמען זכויות נשים. היא כבר מרצה עונש מאסר של חמש שנים. בעת מעצרה הרשויות של הרפובליקה האיסלמית באיראן פתחו נגדה תיק חדש שבגינו היא הוארך מאסרה בשנתיים והיא נידונה לשבעים וארבע מלקות.

Atena Daemi
Atena Daemi אתנה דאמי פעילת זכויות אדם איראנית אסירה פוליטית

Atena Daemi, has campaigned against death penalty, child abuse and women’s rights. Has been behind bars for over 5 years.

While in prison Iranian authorities opened a new case against her and now she is sentenced to another two years’ imprisonment and 74 lashes.

Leave a Reply