אירגוני עובדים בינלאומיים מודיעים על תמיכתם בעובדים המוחים ברפובליקה האיסלמית של איראן

האיגוד הבינלאומי למזון חקלאות מלונאות הסעדה וטבק- התארגנות עובדים פדרלית גלובלית שמונה למעלה מעשרה מיליון עובדים הביעה תמיכה במחאה של עובדי מפעל הסוכר האפט טאפה באיראן. “כתמיד ה IUF עומד בסולידריות מלאה עם העובדים וקורא לממשלה לוודא באופן מיידי שישולמו להם משכורותיהם כולל כל התנאים הסוציאליים, אמצעי מיגון בעבודה וגישה לשירותי הבריאות, כך נכתב בדוח של אירגון ה IUF מהשבעה עשר ליוני שפורסם באתר האירגון.

בעקבות הדיווחים לפיהם ארבעים ושניים מן העובדים בתעשיות אזארב נידונו לשנת מאסר בכלא, שבעים וארבע מלקות וחודש אחד של עבודות כפייה הIndustriALL Global Union גינה את דיכוי העובדים בידי המשטר. “פעם נוספת עובדים באיראן מותקפים בברוטליות משום שהם עומדים על הזכויות הבסיסיות שלהם. צריך לבטל את כל האישום נגדם ולשלם להם מייד את המשכורות שלהם”. כך כתב מזכ”ל האירגון כאמל אזכאן בהצהרתו. מאז ההצהרה המשטר הודיע על ביטול האישומים כנגד שבעה עשר מתוך העובדים.

Leave a Reply

אירגוני עובדים בינלאומיים מודיעים על תמיכתם בעובדים המוחים ברפובליקה האיסלמית של איראן

האיגוד הבינלאומי למזון חקלאות מלונאות הסעדה וטבק- התארגנות עובדים פדרלית גלובלית שמונה למעלה מעשרה מיליון עובדים הביעה תמיכה במחאה של עובדי מפעל הסוכר האפט טאפה באיראן. “כתמיד ה IUF עומד בסולידריות מלאה עם העובדים וקורא לממשלה לוודא באופן מיידי שישולמו להם משכורותיהם כולל כל התנאים הסוציאליים, אמצעי מיגון בעבודה וגישה לשירותי הבריאות, כך נכתב בדוח של אירגון ה IUF מהשבעה עשר ליוני שפורסם באתר האירגון.

בעקבות הדיווחים לפיהם ארבעים ושניים מן העובדים בתעשיות אזארב נידונו לשנת מאסר בכלא, שבעים וארבע מלקות וחודש אחד של עבודות כפייה הIndustriALL Global Union גינה את דיכוי העובדים בידי המשטר. “פעם נוספת עובדים באיראן מותקפים בברוטליות משום שהם עומדים על הזכויות הבסיסיות שלהם. צריך לבטל את כל האישום נגדם ולשלם להם מייד את המשכורות שלהם”. כך כתב מזכ”ל האירגון כאמל אזכאן בהצהרתו. מאז ההצהרה המשטר הודיע על ביטול האישומים כנגד שבעה עשר מתוך העובדים.

Leave a Reply