fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • דו”ח חדש על הוידויים הכפויים ברפובליקה האיסלמית של איראן

    בין השנים 2009 ו 2019 התקשורת הממלכתית ברפובליקה האיסלמית של איראן שידרה וידויים כפויים של לפחות שלוש מאות חמישים וחמישה אנשים ושידרה תוכן פוגעני כנגד חמש מאות וחמישה אנשים. זאת בהתאם הדו”ח של ארגון FIDH יחד בשיתוף פעולה עם ארגון צדק לאיראן. הדו”ח בן חמישים ושבעה עמודים נקרא: “ מדינה אורווליאנית – המדיה של הרפובליקה […]


דו”ח חדש על הוידויים הכפויים ברפובליקה האיסלמית של איראן

Stop the forced confessions

בין השנים 2009 ו 2019 התקשורת הממלכתית ברפובליקה האיסלמית של איראן שידרה וידויים כפויים של

לפחות שלוש מאות חמישים וחמישה אנשים ושידרה תוכן פוגעני כנגד חמש מאות וחמישה אנשים.

זאת בהתאם הדו”ח של ארגון FIDH יחד בשיתוף פעולה עם ארגון צדק לאיראן.

הדו”ח בן חמישים ושבעה עמודים נקרא: “

מדינה אורווליאנית – המדיה של הרפובליקה האיסלמית באיראן כמכשיר לדיכוי המוני”

. הדו”ח הוא תוצאה של יותר מאלף וחמש מאות שעות מחקר, ניתוח של מאה וחמישים תכניות וראיונות עומק

עם שלושה עשר קורבנות אשר שופכים אור על המנהג של שידור וידויים שהוצאו בכפייה.

השימוש בשידור של וידויים כפויים על ידי המדיה הממשלתית הפך לכלי לדיכוי מחאה על ידי הרשויות

ונעשה בו שימוש מזה עשורים. הגיע הזמן שהקהילה הבינלאומית תלחץ על איראן

לשים סוף למנהג הזה, שהוא מקור להרבה

הפרות חמורות של זכויות אדם” כך אמר אדילור רחמן חאן,

המזכיר של אירגון FIDH.

העשרים ושישה ביוני הוא היום הבינלאומי נגד עינויים – הדו”ח

חושף שוידויים שהוצאו בכפייה מאסירים ושודרו בטלוויזיה הממלכתית שימשו כדי להלך פחד על האוכלוסייה האזרחית ולהשתיק מחאה אפשרית.

הוידויים הכפויים מהווים יחס משפיל אכזרי ולא אנושי לבני אדם

והפרות נוספות של זכויות אדם. ה קורבנות חשפו שהם עברו עינויים על מנת להכריח אותם לבדות מליבם וידויים על פשעים שאותם לא ביצעו יתר על כן השידור של אותם וידויים שהוצאו מהם בכפייה גרם להם לסבל נפשי עצום.

הרבה מה קורבנות תיארו את שידור הוידויים הכפויים כעינוי נפשי שהשפיע עליהם להרבה זמן.

הדו”ח חושף את ההיקף העומק וההשפעה שיש למערכת התעמולה הממלכתית האיראנית בדיכוי מחאה.

המטרות של התכניות האלה כוללות טווח רחב של אסירים כולל מגיני זכויות אדם עיתונאים, פעילי מיעוטים אתניים, דיסידנטים פוליטיים, אזרחים בעלי לאומיות כפולה.

הדו”ח מפרט גם את ההשפעה של פרסום וידוי כפוי על המשפחות של הקורבנות.

מפרט איך רשת החדשות הממלכתית IRIB אשר יש לה מונופול על שידורי הטלוויזיה והרדיו הייתה מעורבת באופן שיטתי

בשידור של וידויים כפויים, גניבת מידע, פגיעה בפרטיות, והשמצה

. רשת התקשורת איריב ביחד עם אגף המודיעין

של ארגון משמרות המהפכה

הפכה לכלי נשק לדיכוי אזרחי.

לאורך זמן איראן חמקה מאחריות על שידור הוידויים הכפויים.

הכתבים של רשת החדשות איריב מטיילים באופן חופשי באירופה.”

האיחוד האירופי צריך למנוע מבעלי תפקידים ברשת איריבמלהיכנס לאירופה עד שאיראן תפסיק לעשות שימוש במנהגים כה ארכאיים.”

כך אמר מוחמד נאייר מארגון justice for Iran.

במשפט האסלמי להודאה הנמסרת מפי הנאשם יש משקל מכריע והיא נחשבת לראיית הזהב שמביאה

להרשעה. יחד עם זאת, החוק האסלמי מחייב שההודאה תימסר מרצונו החופשי של הנאשם ולא בכפייה כפי שמתואר כאן.

וידוי כפוי הוא מאפיין של שליטה מנטלית ומחשבתית על פי הפסיכיאטר האמריקאי ליפטון

Read more קריאה נוספת על הוידוי הכפוי ברפובליקה האסלמית של איראן

Abrahamian, E. (1999). Tortured confessions: Prisons and public recantations in modern Iran. Univ of California Press.

860 forced confessions and defamatory content.

FIDH releases today a report written with

Justice4Iran on the rampant use of forced confessions in Iran

Published by

One response to “דו”ח חדש על הוידויים הכפויים ברפובליקה האיסלמית של איראן”

  1. […] judges treat “confessions” as the “proof of […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: