fbpx

Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


המשטר האיראני מבקש הקלה בסנקציות כדי להילחם בקורונה, מגרש רופאים שנלחמים בקורונה משטח המדינה

‏משטר האייתוללות ממשיך להביך את עצמו מול הקהילה הבינלאומית. לאחר ששר החוץ זריף פנה לאו”ם במטרה שיפעל להסיר את העיצומים האמריקניים בשל המאבק בקורונה, החליט המשטר לגרש משלחת של ארגון “רופאים ללא גבולות” שהגיעה למדינה כדי להקים בית חולים שדה באחד ממוקדי ההתפרצות, אספהאן…@ElmasDean

Published by

Leave a Reply

%d bloggers like this: