תמיכה במפגינים במזרח- התיכון ובכל מקום.

אנשים נעמדים על הרגליים האחוריות אם מדברים על חירויות בסוריה, עיראק, איראן, מצרים. אפשר לפטור את העניין בtankies gonna tank אבל נדמה שהעניין מדגים איך אטטיזם ומיליטריזם משחיתים כל חלקה טובה

הרי הזיהוי בין שיח החירות באזורנו לבין האג’נדה/מדיניות של מדינות המערב מכניס אנשים הגונים למשבצת השחוקה של פיון האימפריאליזם המערבי/הקפיטליסטי/הנוצרי וכו’ ופשיסטים מקומיים למשבצת של “ההתנגדות”

אם מנתקים את הקשר למדינות, צבאות, יחב”ל, אז מתאפשרות בריתות רבות P2P ללא קשר לגבולות ואז אנו כבר חצי הדרך לאנרכו-כנען בעז”ה

People get pretty defensive if you speak of human rights and civil liberties in Syria,Iraq, Palestine or Egypt. One could just dismiss this as Tankies gonna Tank but it seems that this is a fine example of how statism and militarism are so destructive of all that is good and fair

The association between the demand of Liberty in our region on the one hand and the agendas and foreign policies of Western states on the other hand leads to the smearing of decent people with the tired accusation of being pawns of western/ capitalist / christian imperialism.And to the adoration of local fascists as the “Resistance”

If we cut down the ties to states, armies, international relations etc

then all kinds of Peer to Peer coalitions become possible without regard to international borders

(Anarcho- Cna’an circle support statement). 🕊🔯😌

Leave a Reply

תמיכה במפגינים במזרח- התיכון ובכל מקום.

אנשים נעמדים על הרגליים האחוריות אם מדברים על חירויות בסוריה, עיראק, איראן, מצרים. אפשר לפטור את העניין בtankies gonna tank אבל נדמה שהעניין מדגים איך אטטיזם ומיליטריזם משחיתים כל חלקה טובה

הרי הזיהוי בין שיח החירות באזורנו לבין האג’נדה/מדיניות של מדינות המערב מכניס אנשים הגונים למשבצת השחוקה של פיון האימפריאליזם המערבי/הקפיטליסטי/הנוצרי וכו’ ופשיסטים מקומיים למשבצת של “ההתנגדות”

אם מנתקים את הקשר למדינות, צבאות, יחב”ל, אז מתאפשרות בריתות רבות P2P ללא קשר לגבולות ואז אנו כבר חצי הדרך לאנרכו-כנען בעז”ה

People get pretty defensive if you speak of human rights and civil liberties in Syria,Iraq, Palestine or Egypt. One could just dismiss this as Tankies gonna Tank but it seems that this is a fine example of how statism and militarism are so destructive of all that is good and fair

The association between the demand of Liberty in our region on the one hand and the agendas and foreign policies of Western states on the other hand leads to the smearing of decent people with the tired accusation of being pawns of western/ capitalist / christian imperialism.And to the adoration of local fascists as the “Resistance”

If we cut down the ties to states, armies, international relations etc

then all kinds of Peer to Peer coalitions become possible without regard to international borders

(Anarcho- Cna’an circle support statement). 🕊🔯😌

Leave a Reply