Leafy sees

Leafy sees- News, Politics, artwork ^and more

Leafy


  • הלינקייה- קישורים להורדה של ספרים ומאמרים חינם

    פייר בורדיה: שלוש דרכים להיבדל ארוינג גופמן: המאפיינים של מוסדות כוללנייםגופמן, ארווינג. 1991 . “המאפיינים של מוסדות כוללניים”. רוט הלר דניאלה וניסן נוה . (עורכים), היחיד והסדר החברתי, ת”א: עם עובד , עמ’ 230-262 נטע זיו וספיר סלוצקר עמראן “עריכת-דין מזרחית למען מטרות ציבוריות חברתיות“. ליהי יונה ואיתמר מן “המוציאים לפועל – מזרחים ואלימות ריבונית […]


הלינקייה- קישורים להורדה של ספרים ומאמרים חינם

ארוינג גופמן: המאפיינים של מוסדות כוללניים
גופמן, ארווינג. 1991 . “המאפיינים של מוסדות כוללניים”. רוט הלר דניאלה וניסן נוה . (עורכים), היחיד והסדר החברתי, ת”א: עם עובד , עמ’ 230-262

נטע זיו וספיר סלוצקר עמראן “עריכת-דין מזרחית למען מטרות ציבוריות חברתיות“.

ליהי יונה ואיתמר מן “המוציאים לפועל – מזרחים ואלימות ריבונית בישראל

מההתחלה אני שולל את זה בראש: הסללה רגשית של מזרחים  – בפריפריה הישראלית איתמר טובי טהרלב , 2021

Cognitive Load Theory

Helping People Learn Effectively

https://atomic-temporary-172044297.wpcomstaging.com/2022/03/24/%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94/

אתר מקום
אתר מקום

https://atomic-temporary-172044297.wpcomstaging.com/2020/05/03/%d7%94%d7%92%d7%96%d7%a2%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94/

Open Textbook library

מחקר מקיף: נוגדי דיכאון לא משפרים את איכות החיים של רוב המטופלים

ממצאים ממחקר יוצא דופן בגודלו בארה”ב מבססים את הידע המצטבר על בעיות בשימוש נפוץ בתרופות נוגדות דיכאון. לפי החוקרים, במעקב אחר 17 מיליון איש לאורך שנים לא נמצא הבדל בין נוגדי דיכאון לפלצבו

גדעון לב

21:01, 20 באפריל 2022

מילון ערבי עברי חינם- מני פורת

%d bloggers like this: